Valtrex

Bijwerkingen De volgende ernstige bijwerkingen worden in meer detail besproken in andere delen van de etikettering: Thrombotische trombocytopenische purpura/He...