Antwoorden

Uwe voorganger verwees waarschijnlijk naar de woorden van de apostel Paulus, die schreef dat “Satan zelf zich soms voordoet als een engel des lichts” (2 Korintiërs 11:14).

Merk op dat de Bijbel niet zegt dat Satan een engel des lichts is; er staat alleen dat hij zich voordoet als een engel des lichts. Met andere woorden, soms doet Satan een vermomming aan (als het ware), en laat hij het lijken alsof hij eigenlijk voor het goede staat in plaats van voor het kwade. Toen de duivel aanbood Jezus te voeden door stenen in brood te veranderen, deed hij zich voor als iemand die goed wilde doen – als een engel van het licht (zie Mattheüs 4:1-11).

Maar Satan is geen engel van goed of van licht; hij is het tegenovergestelde. Jezus zei dat Satan “vanaf het begin een moordenaar was, die niet aan de waarheid vasthield, want er is geen waarheid in hem. Wanneer hij liegt, spreekt hij zijn moedertaal, want hij is een leugenaar en de vader der leugen” (Johannes 8:44). Satan zal proberen ons te misleiden en ons te laten denken dat zijn weg de beste is – maar dat is nooit zo. Maarten Luther noemde hem terecht “de vorst der duisternis”. Trap niet in zijn leugens!

Ja, Satan is onze vijand – maar vergeet nooit dat hij niet zal winnen! Door Zijn kruis en opstanding heeft Christus Satan verslagen, en op een dag zal “de duivel, die hen misleid heeft, (worden) geworpen in de poel van brandend zwavel … voor eeuwig en altijd” (Openbaring 20:10). Aan wiens kant staat u?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *