Converteer cm naar m

Home / Lengteconversie / Converteer cm naar m

Voeg de onderstaande waarden in om centimeter om te rekenen naar meter , of omgekeerd.

Centimeter

Definitie: Een centimeter (symbool: cm) is een lengte-eenheid in het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI), de huidige vorm van het metrieke stelsel. Hij is gedefinieerd als 1/100 meter.

Geschiedenis/herkomst: Een centimeter is gebaseerd op de SI-eenheid meter, en is, zoals het voorvoegsel “centi” aangeeft, gelijk aan een honderdste van een meter. Metrische voorvoegsels variëren van factoren van 10-18 tot 1018 op basis van een decimaal stelsel, waarbij de basis (in dit geval de meter) geen voorvoegsel heeft en een factor 1 heeft. Het leren van enkele van de meer algemeen gebruikte metrische voorvoegsels, zoals kilo-, mega-, giga-, tera-, centi-, milli-, micro-, en nano-, kan nuttig zijn om snel te navigeren in metrische eenheden.

Huidig gebruik: De centimeter wordt, net als de meter, wereldwijd (in landen die de metriek hebben ondergaan) in allerlei toepassingen gebruikt in gevallen waarin een kleinere aanduiding van de meter is vereist. Buiten landen als de Verenigde Staten wordt de hoogte meestal in centimeters gemeten.

Meter

Definitie: Een meter, of meter (symbool: m), is de basiseenheid van lengte en afstand in het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI). De meter is gedefinieerd als de afstand die door het licht wordt afgelegd in 1/299 792 458 van een seconde. Deze definitie is in 2019 enigszins gewijzigd in verband met veranderingen in de definitie van de seconde.

Geschiedenis/oorsprong: Oorspronkelijk, in 1793, werd de meter gedefinieerd als één tienmiljoenste van de afstand van de evenaar tot de Noordpool. Dit veranderde in 1889, toen de internationale prototypemeter werd vastgesteld als de lengte van een prototypemeterstaaf (gemaakt van een legering van 90% platina en 10% iridium), gemeten bij het smeltpunt van ijs. In 1960 werd de meter opnieuw gedefinieerd, ditmaal in termen van een bepaald aantal golflengten van een bepaalde emissielijn van krypton-86. De huidige definitie van de meter is in feite dezelfde als de definitie die in 1983 werd vastgesteld, met kleine wijzigingen als gevolg van de wijziging van de definitie van de seconde.

Huidig gebruik: Omdat het de SI-eenheid van lengte is, wordt de meter wereldwijd gebruikt in vele toepassingen zoals het meten van afstand, hoogte, lengte, breedte, enz. De Verenigde Staten vormen hierop een opmerkelijke uitzondering. In plaats van meters worden in het dagelijks gebruik daar veelal Amerikaanse maateenheden gebruikt, zoals yards, inches, feet en miles.

Centimeter naar Meter omrekentabel

Hoe om te rekenen van Centimeter naar Meter

1 cm = 0,01 m
1 m = 100 cm

voorbeeld: reken 15 cm om naar m:
15 cm = 15 × 0,01 m = 0,15 m

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *