How to Discipline Teens

Leestijd: 9 minuten

Tegen Discipline gaat niet over straffen. Het gaat er eerder om dat tieners veilig blijven en dat ze leren gezond gedrag te kiezen. Bovendien helpt tienerdiscipline bij het handhaven van een harmonieuze gezinsomgeving.

In tieners is de prefrontale cortex, het deel van de hersenen dat zelfregulering regelt, onderontwikkeld. Daarom hebben ze minder controle over hun impulsen dan volwassenen. Dit leidt tot slechte beslissingen, gedragsproblemen en risicogedrag bij tieners.

Met andere woorden: tieners zijn nog niet zo wijs en hebben nog niet de vaardigheden om zelf beslissingen te nemen over elk aspect van hun leven. Dat is waar ouders een rol kunnen spelen.

In het bijzonder kunnen ouders met tieners samenwerken om duidelijke regels op te stellen. Bovendien moeten gezinnen afspraken maken over de consequenties voor kinderen als ze die regels overtreden.

De relationele basis voor tienerdiscipline

Als ouders nadenken over hoe ze een tiener moeten straffen, moeten ze kijken naar hun algehele relatie met hun kinderen. Effectieve tienerdiscipline is gebaseerd op open communicatie, vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde. Om tienerdiscipline te laten werken, zijn communicatie en onderhandeling noodzakelijk.

Om te beginnen werken ouders en tieners goed samen als ze elkaars gedachten en meningen respecteren. Bovendien moeten kinderen zich geaccepteerd en geliefd voelen, wat er ook gebeurt. Daarom moeten ouders duidelijk maken dat het niet erg is als tieners fouten maken.

Daarnaast is het doel van discipline niet om tieners zich te laten gedragen zoals ouders dat willen. Discipline is er eerder op gericht tieners te helpen bij het aanleren van levensvaardigheden, zelfregulering en gepast gedrag.

Communicatie is essentieel

Een voortdurende, zinvolle band tussen kinderen en ouders is essentieel. Bovendien is het een van de krachtigste factoren in de ondersteuning van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van tieners. Bovendien komt dit tot uiting in de communicatie waarin tieners zich openstellen voor ouders over wat ze denken en voelen. Zo ontstaat een diepere band. Daarom zou discipline niet het belangrijkste onderdeel van de ouder-tienerrelatie moeten zijn.

Daarnaast moeten ouders betrokken blijven en weten wat hun kinderen aan het doen zijn. Ze moeten bijvoorbeeld weten waar hun tieners heengaan, met wie ze zijn en wanneer ze weer thuis zijn. Uiteindelijk willen tieners, ook al protesteren ze misschien, weten dat hun ouders begaan zijn met wat ze doen.

Daarnaast moeten ouders met hun tieners praten over belangrijke zaken, zoals drugs- en alcoholmisbruik, riskant seksueel gedrag, roken en ander gevaarlijk gedrag. Tieners moeten de feiten kennen. Hopelijk zullen ze door de feiten te begrijpen vaker gezonde beslissingen nemen.

Autoritaire vs. Gezaghebbende opvoedingsstijlen

Voor tieners kunnen verschillende manieren van opvoeden worden gebruikt. Hoewel de woorden “autoritair” en “gezaghebbend” op elkaar lijken, is autoritair ouderschap heel anders dan gezaghebbend ouderschap.

Autoritaire ouders kiezen meestal voor straffen in plaats van discipline. In het bijzonder hechten zij waarde aan gehoorzaamheid en geloven zij dat kinderen van nature wilskrachtig en genotzuchtig zijn. Daarom gebruiken zij straf als een manier om de wil van het kind te breken. Tieners krijgen dus niet de kans om zelfdiscipline of zelfregulering te leren. Als gevolg daarvan zijn tieners met autoritaire ouders vaak depressief en hebben ze een lager gevoel van eigenwaarde dan tieners met autoritatieve ouders.

Authoritatieve ouders stellen daarentegen duidelijke grenzen en regels, en leggen ook consequenties op. Zij communiceren echter met hun tieners en zijn bereid te onderhandelen. Bovendien respecteren ze de rechten en meningen van hun kind. Daarom voelen tieners met gezaghebbende ouders zich gesteund, maar niet onderdrukt.

Teen Discipline: Establishing Rules and Consequences

In een studie keken onderzoekers naar ouders die psychologische manipulatie gebruikten om het gedrag van hun tieners te controleren – waaronder het oproepen van schuldgevoelens, het intrekken van liefde, het aanwakkeren van angst, of andere manipulatieve tactieken.

Het resultaat van hun studie van 184 etnisch en sociaal-economisch diverse tieners was dat dit soort psychologische druk zelfs jaren later, toen ze jongvolwassen waren, van invloed was op hun vermogen om onafhankelijk en hecht te zijn in relaties, aldus Medical Daily.

Daarom doen tieners het beter als hun ouders duidelijke grenzen stellen, terwijl ze ook warm, open en ondersteunend blijven. Volgens een overzichtsstudie uit 2014 blijkt uit het overgrote deel van het onderzoek dat de autoritatieve opvoedingsstijl een consistente voorspeller is van positieve resultaten voor adolescenten.

Autoritatief ouderschap en middelengebruik

Onderzoek suggereert dat autoritatief ouderschap kan voorkomen dat tieners experimenteren met drugs en alcohol. Bovendien heeft gezaghebbend ouderschap niet alleen invloed op de tieners in het gezin, maar ook op hun vrienden.

Een onderzoek, gepubliceerd in de Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, analyseerde de gegevens van meerdere jaren van de lopende National Longitudinal Study of Adolescent Health. Zij vonden de volgende resultaten voor tieners met vrienden die strenge ouders hadden tegenover degenen met toegeeflijke ouders:

 • 40 procent minder kans om te drinken
 • 39 procent minder kans om te roken
 • 38 procent minder kans om aan binge-drinken te doen
 • 43 procent minder kans op marihuanagebruik.

Maak regels die je waarden weerspiegelen

Om tieners discipline bij te brengen, moeten ouders grenzen en consequenties stellen. Vervolgens moeten ze die verwachtingen en grenzen met mededogen handhaven.

De eerste stap is om als gezin duidelijk te krijgen wat je waarden zijn. Als gevolg daarvan kunnen gezinnen regels opstellen die hun waarden weerspiegelen. Het geloofssysteem en de waarden van een gezin bepalen welke grenzen aan een tiener worden gesteld, of het nu gaat om afspraakjes of huishoudelijke taken. Concentreer je op de belangrijke gebieden: hoe ouders verwachten dat hun tiener (en iedereen in het gezin) met elkaar omgaat en zich buitenshuis gedraagt.

Een meelevende benadering van tienerdiscipline

Daarnaast is het essentieel om tieners te betrekken bij het maken van regels die deze waarden ondersteunen. Om de waarde van vriendelijkheid en medeleven met elkaar te ondersteunen, kunnen gezinnen bijvoorbeeld als richtlijn stellen dat er in huis niet gescholden, geschreeuwd of met deuren geslagen mag worden. Om de waarde van voortdurende communicatie tussen gezinsleden te ondersteunen, kunnen ouders besluiten dat het hele gezin ten minste drie keer per week samen moet eten.

Daarnaast moeten ook de meningen en verlangens van tieners worden erkend. Het is belangrijk dat kinderen zich begrepen en erkend voelen. Als ouders huisregels maken, moeten ze rekening houden met de verlangens en meningen van de kinderen. Als de ouders het er niet mee eens zijn, moeten ze de gevoelens van de tieners respecteren voordat ze uitleggen waarom dit niet werkt voor het gezin als geheel.

Vaststellen van consequenties voor tieners

De volgende stap is het vaststellen van de consequenties voor momenten waarop een tiener ervoor kiest om de grenzen te negeren. Bovendien moeten ouders en tieners het van tevoren eens worden over deze consequenties.

Samen kunnen ouders en tieners leeftijdsadequate consequenties vaststellen die in werking treden als de regels worden overtreden. Bijvoorbeeld een vroege avondklok, huisarrest of het verlies van het gebruik van de gezinsauto. Tieners hebben dus de keuze om de regels te respecteren of te verwerpen, maar ze weten ook dat verwerping zal leiden tot passende consequenties. Als gevolg daarvan, wanneer ze een regel overtreden, weten ze dat ze ervoor kiezen om de gevolgen te accepteren.

Daarnaast kunnen ouders en tieners overwegen om een schriftelijke overeenkomst op te stellen, zodat ze beiden op dezelfde pagina staan. En onderhandelen is acceptabel als beide partijen vinden dat er ruimte is voor een compromis. Bovendien moeten ouders machtsstrijd koste wat kost vermijden.

Het National Institute on Drug Abuse heeft de zogenaamde SANE-richtlijnen opgesteld, om ouders te helpen passende consequenties te stellen als pubers regels overtreden.

Kleine consequenties zijn beter

Vermijd consequenties die jou (de ouder) straffen

Nonabusieve reacties

Effectieve consequenties.

Drie soorten consequenties

Hier volgen drie soorten consequenties die tieners kunnen helpen gezonde en passende keuzes te leren maken.

Natuurlijke consequenties

Natuurlijke consequenties treden op wanneer de acties en het gedrag van een tiener tot een negatief resultaat leiden, zonder tussenkomst van ouders. Met andere woorden, natuurlijke gevolgen gaan over leren van onze fouten.

Bijv. wanneer een tiener niet studeert voor een toets, kan het zijn dat hij het niet goed doet. Daarom kan een slecht cijfer worden beschouwd als een natuurlijk gevolg.

Soms hebben tieners echter steun nodig om natuurlijke gevolgen te boven te komen. Daarom moeten ouders zich afvragen of ingrijpen belangrijk is. Een tiener die moeite heeft met studeren, kan bijvoorbeeld een studiebegeleider nodig hebben of hulp bij het opstellen van een studieschema. Maar zeuren dat een tiener moet studeren is niet de oplossing.

En als het om drugs en alcohol gaat, zijn natuurlijke gevolgen niet acceptabel. Ouders mogen nooit toestaan dat een tiener experimenteert met alcohol of drugsgebruik in de hoop dat ze ziek worden en daardoor leren het niet meer te doen.

Verlies van privileges

Voorouders en tieners kunnen ook logische consequenties bedenken voor het niet volgen van de regels. Een logische consequentie is een consequentie die direct ingaat op de regel die is overtreden. Vaak betekent dit het wegnemen van een privilege dat verband houdt met die regel.

Bijv. als een tiener de avondklok mist, is de volgende avond thuisblijven een logische consequentie. En als een tiener zijn huiswerk niet maakt omdat hij de hele nacht op zijn mobieltje zit, is het stellen van grenzen aan het telefoongebruik een logische consequentie.

Als gevolg hiervan moeten logische consequenties betekenis hebben voor een tiener. Daarom moeten ouders logische consequenties kiezen die tieners inspireren om zich aan de regels te houden.

Tieners moeten bovendien een manier hebben om hun privileges terug te verdienen. Ouders kunnen duidelijk aangeven wat tieners moeten doen om hun privileges terug te krijgen. Als ze bijvoorbeeld drie avonden achter elkaar hun huiswerk maken, kunnen ze hun telefoontijd terugverdienen.

Reparaties/Restitutie

Reparaties en restitutie hebben te maken met het vinden van manieren om een situatie te verbeteren nadat een tiener een regel heeft overtreden en het vertrouwen van de ouders heeft geschonden. Daarom houdt dit soort consequenties direct verband met de regel die werd overtreden. Herstel en restitutie zijn dus logische consequenties waarbij het gaat om actie ondernemen in plaats van het verliezen van privileges.

Bijv. als een tiener boos wordt en iets breekt in huis, herstellen ze de schade door het gebroken voorwerp letterlijk te repareren of te vervangen. Als een tiener roekeloos rijdt en een bekeuring krijgt, is de genoegdoening het betalen van de bekeuring, zelfs als ze dat in de loop van de tijd moeten doen. Hierdoor leren tieners verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden.

Ook het herstellen van relaties die door tienergedrag zijn beschadigd, behoort tot de herstelmaatregelen. Als een tiener bijvoorbeeld iets kwetsends tegen zijn jongere broertje of zusje zegt, kan hij zijn excuses aanbieden en samen een activiteit ondernemen.

Staying on Track with Teen Discipline

Zelfs als ouders regels maken en consequenties stellen, zullen ze hobbels op de weg tegenkomen. Omdat tieners voortdurend veranderen en groeien, moeten ouders flexibel blijven, kalm blijven en waar nodig dingen veranderen.

Deze tips kunnen ouders helpen om op het juiste spoor te blijven met tienerdiscipline.

Houd gevoel voor humor.

Het opleggen van regels en consequenties kan aanvoelen als een zware taak. Bovendien kunnen tieners boos en humeurig worden als reactie op regels en consequenties. Maar door vrolijk, luchtig en positief te blijven, maak je een enorm verschil voor de gemoedstoestand van de ouders. Bovendien worden tieners misschien ook vrolijker als ze zien dat hun ouders zelf niet overstuur, in tweestrijd of boos zijn.

Bied complimenten en waardering aan als ze zich aan de afspraken houden.

Een ouder kan bijvoorbeeld zeggen: “Dank je wel, ik waardeer het dat je op tijd thuiskomt van het feestje.” Zo maken ouders duidelijk dat ze de acties van hun adolescent hebben opgemerkt en dat ze er belang aan hechten. Als gevolg daarvan versterken ze positief gedrag en positieve manieren om contact te maken.

Blijft duidelijk en consequent.

Tieners zijn vaak goed in het manipuleren van hun ouders, en het spotten van elke maas in de wet of teken van zwakte. Daarom moeten ouders consequent blijven en geen uitzonderingen op de regel maken, tenzij ze daar een heel goede reden voor hebben. Bovendien moeten in co-ouderschap (of ouders nu apart wonen of in hetzelfde huishouden) beide ouders op dezelfde golflengte zitten. Anders zouden tieners kunnen proberen ouders tegen elkaar uit te spelen. Of ze zouden ervoor kunnen kiezen om altijd naar de toegeeflijkere ouder te gaan om uitzonderingen te vragen.

Begrip en medeleven.

Ook al stellen ouders en tieners samen de regels op, het is goed als ouders begrip tonen als een tiener gefrustreerd is door de vastgestelde beperkingen. Als een tiener bijvoorbeeld een weekend niet uit mag omdat hij vorige week de avondklok heeft overtreden, kan een ouder zeggen: “Ik begrijp heel goed dat je het vervelend vindt dat je vanavond niet uit mag. Hopelijk zal dit niet snel weer gebeuren.” Het is moeilijk om de fout in te gaan door medeleven en begrip te tonen. Aan de andere kant betekent dat niet dat ouders de regels of consequenties moeten veranderen.

Weten wanneer je het los moet laten.

In het algemeen zijn regels en consequenties gericht op gedrag dat gevaarlijk is voor tieners en verstorend voor het gezin. Tieners moeten echter hun onafhankelijkheid kunnen uitdrukken en hun eigen besluitvaardigheid kunnen oefenen. Daarom hoeven regels niet elk aspect van het leven van een tiener te bestrijken, zoals zijn of haar kledingkeuze en leesvoer.

Walk the talk.

Parouders moeten zich aan dezelfde huisregels houden als tieners als het gaat om algemeen gedrag. Als de huisregels dus voorschrijven dat er tijdens het eten niet gevloekt, geschreeuwd of getelefoneerd mag worden, moeten zowel ouders als tieners zich aan die richtlijnen houden.

De positieve resultaten van tienerdiscipline

Het doel van tienerdiscipline is uiteindelijk om adolescenten te helpen positieve, gezonde gewoonten en gedragingen te ontwikkelen. Deze omvatten het volgende:

 • Zelfdiscipline en innerlijke motivatie
 • De wens om voor hun eigen gezondheid en veiligheid te zorgen
 • Betere besluit-vaardigheden
 • Het vermogen om hun impulsen te beheersen
 • Het vermogen om kalm te blijven en hun emoties te reguleren
 • Confidence en eigenwaarde
 • Openheid om te leren van hun fouten
 • Trust, authentieke verbindingen met anderen.

Ter conclusie: de beste manier om een tiener discipline bij te brengen is consequent, duidelijk en liefdevol. Daarom leren tieners voor zichzelf te denken, terwijl ze ook het vermogen ontwikkelen om risico’s te minimaliseren en goede keuzes te maken.

Images courtesy of unsplash

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *