Padma – De Lotusbloem – Het Zen Universum

Het symbool van de lotusbloem heeft voor veel culturen een diepe, mythische betekenis.

De lotusbloesem wordt al duizenden jaren vereerd, toegeschreven aan godheden, en over gemediteerd.

De mystieke lotusbloem komt voor in poëzie, de geschriften van heiligen en wijzen, op tempelmuren, en als centraal concept in verschillende wereldreligies.

De fascinatie voor de lotusbloem gaat terug tot het oude Egypte, India en Azië, en komt al duizenden jaren voor in de mythologieën en religies van deze culturen. Lotusbloemen zijn te vinden op huishoudelijke artikelen, tempels en kunst in het hele Aziatische continent.

LOTUSBLOEM BETEKENIS EN SYMBOLISME

De lotus wordt geassocieerd met schepping, het hiernamaals, verlichting, vruchtbaarheid en sensualiteit, zuiverheid, en gezondheid. Veel culturen kennen verschillende deugden toe aan de verschillende kleuren van de bloesems – evenals aan het aantal bloemblaadjes op de bloem.

De lotus wordt ook geassocieerd met het systeem van de 7 chakra’s, boeddhisme, hindoeïsme, bahai, en Egyptische mythen.

In het hindoeïsme en het boeddhisme staat de lotusbloem voor het ontwaken van het spirituele bewustzijn.

In de Indiase cultuur staat de lotusbloem voor verlichting, rijkdom, kennis, en verbinding met het goddelijke. Ze wordt geassocieerd met de godin van de rijkdom, Maha Lakshmi, die staat voor zuiverheid, voorspoed en vrijgevigheid. Zij zit op een volledig uitgebloeide lotusbloem.

In Egypte wordt de lotusbloem Sesen genoemd. In de Egyptische mythologie is de lotusbloem een symbool van de zon, schepping en wedergeboorte.

In de islamitische traditie

In de islamitische traditie wordt vermeld dat als een persoon sterft in een staat van ihram (een zuiveringsperiode voordat hij aan een pelgrimstocht begint) die persoon gewassen moet worden met water dat geparfumeerd is met lotusbloemen.

De Chinese lotusbloem vertegenwoordigt scheppingskracht en zuiverheid temidden van een ongunstige omgeving. Het is ook een symbool van de zevende maand, de zomer. Chinese dichters gebruiken lotusbloemen ook om mensen te inspireren te blijven streven door moeilijkheden heen, en hun beste kant aan de buitenwereld te laten zien, hoe slecht de omstandigheden ook mogen zijn. Een ander symbolisch kenmerk van de Chinese lotusbloem vloeit voort uit de waarneming dat de stengel van de plant gemakkelijk in tweeën te buigen is, maar zeer moeilijk te breken door de vele sterke kronkelige vezels.

Volgens boeddhistische principes is het hart van een persoon die de verlichting nog niet heeft bereikt, de belichaming van een lotus die nog niet is uitgebloeid. Als de verlichting eenmaal is bereikt, wordt hun hart een lotus in bloei. Dit is de reden waarom afbeeldingen van Boeddha hem vaak zittend op een open lotusbloem laten zien.

Een gebruikelijke manier om de boeddhistische concepten van verlichting te begrijpen wordt verteld aan de hand van de gelijkenis van de lotus. De lotus groeit in modderig water, en toch vallen het vuil en het modderige water van zijn bladeren en bloemblaadjes, waardoor hij schoon en zuiver blijft.

  • Het zaad van de lotusbloesem vertegenwoordigt een persoon in een vroeg stadium van de karmische cyclus.
  • Terwijl de persoon zijn pad blijft bewandelen en hoger komt in zijn spirituele evolutie, laat hij het troebele water van Samsara (pijn/lijden/gehechtheid) achter zich.
  • Dit is het moment waarop de lotusknop van onder het water tevoorschijn komt en een zuiverdere staat van bewustzijn bereikt. Na verloop van tijd komt de knop tot bloei als hij zich beweegt in de richting van een staat van nirvana.
  • Wanneer een persoon nirvana heeft bereikt (verlichting/vrijheid van wereldse gehechtheden) wordt dit voorgesteld als een lotus in volle bloei.

De kleur van de lotusbloem in het boeddhisme heeft ook betekenis:

De witte lotus symboliseert de staat van Bodhi, vrede en sereniteit. Het wordt geassocieerd met de Witte Tara en verkondigt haar volmaakte aard, een kwaliteit die wordt versterkt door de kleur van haar lichaam.

De rode lotus symboliseert de hart-staat van mededogen en liefde. Dit betekent de oorspronkelijke aard en zuiverheid van het hart (hrdya). Het is de lotus van liefde, mededogen, passie en alle andere kwaliteiten van het hart. Het is de bloem van Avalokiteshvara, de bodhisattva van het mededogen.

De blauwe lotus symboliseert wijsheid. Het is een symbool van de overwinning van de geest op de zintuigen en staat voor de wijsheid van kennis. Het is de voorkeursbloem van Manjushri, de bodhisattva van de wijsheid.

De roze lotus symboliseert de Boeddha en de verlichting. Dit is de hoogste lotus, over het algemeen gereserveerd voor de hoogste godheid. Daarom wordt hij natuurlijk geassocieerd met de Grote Boeddha zelf.

De gouden lotus symboliseert de werelden voorbij deze wereld. De gouden lotus die in boeddhistische soetra’s wordt genoemd, heeft twee betekenissen; de ene is het symbool voor het bereiken van verlichting, en de andere wijst naar een echte bloem die voorbij onze normale waarneming ligt.

In de mythologie van de hindoeïstische lotusbloem staat

In de mythologie van de hindoeïstische lotusbloem staat dat in ieder mens de geest van een heilige lotus huist.

De Bhagavad Gita spreekt over de noodzaak ernaar te streven als de lotusbloesem te zijn, zuiver van hart, zodat de smurrie van aardse zaken zich niet aan ons vastklampt. Verder wordt vermeld dat de atman (de ziel) woont in een lotusbloem die zich in het hart bevindt (een verwijzing naar het hartchakra).

Referenties aan het lotusbloem-symbool komen ook voor in de traditie van hatha yoga, waarin het zitten in de “lotushouding” tijdens meditatie een centrale kern van de beoefening vormt.

De lotus is ook een symbool voor de centra van bewustzijn in het lichaam (de chakra-centra). De hoogste chakra, bekend als de kruinchakra of Sahasrara-chakra, wordt aangeduid als een duizendbladige lotusbloem.

De ultieme betekenis van de lotusbloem in het Hindoeïstische geloofssysteem is dat het symbool van de lotusbloem het ontwaken voor de spirituele realiteit van het leven vertegenwoordigt. Het openen van een lotusbloem vertegenwoordigt het opstijgen van oer-gedachten en basis-energieën naar het hoogste spirituele bewustzijn. Deze betekenis sluit ook nauw aan bij de boeddhistische lotusbloembetekenissen, waar ze naar verwijzen als verlichting.

De lotusbloem is een van de belangrijkste boeddhistische symbolen

De lotusbloem is een van de belangrijkste boeddhistische symbolen en heeft zijn eigen titel als een van de boeddhistische heilige teksten, “De Sutra over de Witte Lotus van de Sublieme Dharma”, ook meer eenvoudig bekend als de Lotus Sutra, en wordt door Boeddha herhaaldelijk genoemd in zijn leringen.

In de boeddhistische symboliek staat de lotus symbool voor de zuiverheid van het lichaam, de spraak en de geest, want hoewel geworteld in de modder, bloeien de bloemen op lange stengels alsof ze boven het modderige water van gehechtheid en begeerte zweven. De lotus staat ook symbool voor onthechting omdat waterdruppels gemakkelijk van de bloemblaadjes glijden.

De lotus is een van de Acht Auspicious Symbolen die herkenbaar en aanwezig zijn in boeddhistische tradities over de hele wereld. Het staat symbool voor het doel van het Edele Achtvoudige Pad, de acht stappen in het boeddhisme die de volgelingen uit het lijden van de menselijke conditie naar een staat van verlichting brengen.

De vorm van de bloem is ook belangrijk bij het begrijpen van de symboliek. Een lotus kan worden voorgesteld met tientallen bloemblaadjes, maar een veel voorkomend aantal is acht (dat staat voor het Edele Achtvoudige Pad). Meerdere stengels kunnen zaken als meerdere soorten kennis voorstellen. Een gesloten knop staat symbool voor een mens voordat hij verlichting bereikt, terwijl een open bloei symbool staat voor het bereiken van de staat van verlichting.

“Zoals een lotusbloem in water geboren wordt, in water groeit en uit het water oprijst om er onbesmet boven te staan, zo leef ik, in de wereld geboren, in de wereld opgegroeid hebbende de wereld overwonnen, onbesmet door de wereld” (Gautama Boeddha).

De boeddhistische kosmologie onthult dat Lotus de eerste bloem is die bloeide in het begin van deze kosmische wereld.

fotokrediet: Lotusbloem

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *