Sample Addendum

Sample Addendum Text

SAMPLE ADDENDUM TO PUBLICATION AGREEMENT
v.2 1/27/09

1. Dit Addendum wijzigt de bijgevoegde publicatieovereenkomst (de “Publicatieovereenkomst”) met betrekking tot het artikel met de titel ______________ (inclusief eventuele aanvullende materialen, het “Werk”) in ______________ en vult deze aan.

2. De partijen bij de Publicatieovereenkomst zoals gewijzigd en aangevuld door dit Addendum zijn: ______________ (corresponderende auteur) en alle andere auteurs vermeld op het Werk (individueel of, indien meer dan één auteur, gezamenlijk, “Auteur”) en ______________ (“Uitgever”).

3. De partijen komen overeen dat waar er een conflict is tussen dit Addendum en de Publicatieovereenkomst, de bepalingen van dit Addendum zullen prevaleren en de Publicatieovereenkomst dienovereenkomstig zal worden geïnterpreteerd.

4. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Publicatieovereenkomst, komen Auteur en Uitgever het volgende overeen:

  1. Alle bepalingen en voorwaarden van de Publicatieovereenkomst, inclusief maar niet beperkt tot alle toekenningen, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zijn onderworpen aan en gekwalificeerd door een niet-exclusieve licentie die eerder door Auteur aan Harvard University is verleend. Onder deze licentie mag Harvard het werk beschikbaar stellen en alle auteursrechten met betrekking tot het werk uitoefenen, en mag Harvard anderen toestemming geven hetzelfde te doen, mits het werk niet met winst wordt verkocht. Bij de uitoefening van deze licentie mag Harvard het uiteindelijke manuscript van het werk van de auteur gebruiken (inclusief alle wijzigingen van het peer review proces), maar zal geen facsimile van de uiteindelijke gepubliceerde versie van het werk gebruiken, tenzij de uitgever het gebruik van die versie toestaat. Wanneer Harvard het werk beschikbaar stelt in een online repository onder die licentie, zal Harvard verwijzen naar de definitieve versie van het werk van de uitgever, en zal Harvard linken naar de versie van de uitgever als die online beschikbaar is.

  2. Naast alle rechten die de Auteur in de publicatieovereenkomst behoudt of aan de Auteur verleent, behoudt de Auteur het niet-exclusieve recht om het Werk beschikbaar te stellen en alle auteursrechten met betrekking tot het Werk uit te oefenen, in welk medium dan ook, in verband met het onderwijs van de Auteur, presentaties op conferenties, lezingen, andere werken van auteurschap, en professionele activiteiten, en om anderen te machtigen hetzelfde te doen.
  3. Wanneer van toepassing, zijn alle bepalingen en voorwaarden van de publicatieovereenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle toekenningen, overeenkomsten, verklaringen en garanties, onderworpen aan en gekwalificeerd door niet-exclusieve rechten die eerder zijn verleend, of moeten worden verleend, door de Auteur aan een financierende entiteit die het onderzoek dat in het Werk tot uitdrukking komt financieel heeft ondersteund als onderdeel van een overeenkomst tussen de Auteur of de instelling waarbij de Auteur in dienst is en een dergelijke financierende entiteit, zoals een agentschap van de regering van de Verenigde Staten, en/of aan de instelling waarbij de Auteur in dienst is.

  4. ublisher agrees to provide to Author within 14 days of first publication and at no charge an electronic copy of the published Work in a format, such as the Portable Document Format (.pdf), that preserves final page layout, formatting and content of the final published version. Er zullen geen technische beperkingen, zoals beveiligingsinstellingen, worden opgelegd om het kopiëren of afdrukken van die kopie te verhinderen. De Uitgever staat toe dat een kopie van de definitieve gepubliceerde versie wordt gebruikt bij de uitoefening van de rechten en licenties als bedoeld in de alinea’s hierboven.
  5. Niets in de Publicatieovereenkomst zal enige beperking opleggen aan de rechten en licenties als bedoeld in de alinea’s hierboven of enige verplichting in verband met de uitoefening daarvan. Noch het bestaan, noch de uitoefening van deze rechten en licenties zal worden geacht enige vertegenwoordiging of garantie te schenden of de Publicatieovereenkomst te schenden.

5. Publicatie van het Werk of onderstaande handtekening van de Uitgever houdt in dat de Uitgever dit Addendum aanvaardt en ermee instemt.

AUTOR

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *