U.S. Food and Drug Administration

Wat is methylfenidaathydrochloride met verlengde afgifte?

Methylfenidaathydrochloride extended-release (ER) is een geneesmiddel dat door de FDA is goedgekeurd voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij volwassenen en kinderen van zes jaar en ouder. Concerta is een merk van methylfenidaathydrochloride ER tabletten. Concerta wordt vervaardigd en op de markt gebracht door Janssen Pharmaceuticals, Inc.

Wat zijn de generieke versies van Concerta?

Goedgekeurde generieke versies van Concerta worden vervaardigd door Mallinckrodt en UCB/Kremers Urban (voorheen Kudco). Janssen produceert ook een goedgekeurd generiek geneesmiddel van Concerta, dat door Actavis op de markt wordt gebracht op grond van een licentieovereenkomst. Hoewel het door Actavis als generiek geneesmiddel en niet onder de merknaam Concerta op de markt wordt gebracht, is het geneesmiddel van Actavis identiek aan Janssen’s Concerta.

Wanneer zijn de generieke producten van Mallinckrodt of UCB/Kremers Urban goedgekeurd door de FDA?

Mallinckrodt ontving op 28 december 2012 goedkeuring van de FDA voor zijn verkorte aanvraag voor een nieuw geneesmiddel (ANDA) voor de sterktes 27-, 36- en 54-milligram.

Kudco (nu UCB/Kremers Urban) ontving FDA-goedkeuring van zijn ANDA op 9 juli 2013, voor de 18- en 27-milligram sterktes, en 23 september 2013, voor de 36- en 54-milligram sterktes.

Hoe kunnen patiënten te weten komen welk bedrijf hun methylfenidaathydrochloride ER-product heeft vervaardigd?

Iedereen die vragen of twijfels heeft over waar zijn methylfenidaat hydrochloride ER product is vervaardigd, moet contact opnemen met de apotheek waar het recept is ingevuld.

Worden de generieke methylfenidaat hydrochloride ER gemaakt door Mallinckrodt of UCB/Kremers Urban uit de handel genomen of teruggeroepen?

De FDA heeft Mallinckrodt en Kudco (nu UCB/Kremers Urban) gevraagd om binnen zes maanden de bio-equivalentie van hun producten te bevestigen aan de hand van de herziene bio-equivalentienormen, of hun producten vrijwillig uit de handel te nemen. FDA heeft de therapeutische equivalentie (TE)-classificatie voor de producten van beide bedrijven in Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations (algemeen bekend als het “Orange Book”) gewijzigd van AB in BX. Dit betekent dat de gegevens onvoldoende zijn om aan te tonen dat de producten hetzelfde therapeutische effect hebben als Concerta (of het goedgekeurde generieke geneesmiddel dat door Actavis op de markt wordt gebracht). Een geneesmiddel met een BX-beoordeling is nog steeds goedgekeurd en kan worden voorgeschreven, maar wordt niet aanbevolen als automatisch substitueerbaar in de apotheek (of door een apotheker) voor het merknaamgeneesmiddel.

Zijn er andere generieke versies van Concerta methylfenidaathydrochloride ER op de markt?

Actavis blijft een geautoriseerde generieke versie van Janssen’s Concerta op de markt brengen op grond van een overeenkomst met het merknaambedrijf. Dit product wordt een “geautoriseerd generiek product” genoemd omdat het wordt vervaardigd door het merkbedrijf, maar als generiek product op de markt wordt gebracht. Het generieke product van Actavis is identiek aan Janssen’s merknaam Concerta. De FDA heeft geen problemen vastgesteld met de producten van Actavis of Janssen.

Heeft deze actie gevolgen voor andere momenteel goedgekeurde methylfenidaathydrochloride ER-producten (bijvoorbeeld Ritalin LA)?

Nee. Deze actie heeft alleen betrekking op generieke geneesmiddelen die naar Concerta verwijzen. Het heeft geen invloed op andere methylfenidaathydrochloride ER-producten.

Hoe werd de FDA bezorgd dat Mallinckrodt en Kudco (nu UCB/Kremers Urban) methylfenidaathydrochloride ER-tabletten mogelijk niet therapeutisch gelijkwaardig zijn?

De FDA begon meldingen te ontvangen over een gebrek aan werking in verband met de Mallinckrodt en Kudco (nu UCB/Kremers Urban) generieke methylfenidaathydrochloride ER-producten kort na de initiële goedkeuring van elk product, respectievelijk in december 2012 en juli 2013. Tussen mei 2013 en juni 2014 ontving de FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) database meldingen van patiënten die onvoldoende therapeutisch effect beschreven. Er waren bijna 200 meldingen over het Mallinckrodt-product en meer dan 100 meldingen over het Kudco-product (nu UCB/Kremers Urban).

Hoewel het totale aantal meldingen van onvoldoende effect bij deze twee producten zeer klein is in vergelijking met het totale gebruik van de producten, evalueerde de FDA het totale aantal klachten voor deze twee generieke producten in verhouding tot de merknaam en de toegelaten generieke producten en vond aanzienlijk meer klachten voor de twee generieke producten – wat de aanleiding was voor het onderzoek van de FDA naar deze kwestie.

Nadat het de bezorgdheid over de producten had vernomen, heeft het Office of Generic Drugs van de FDA een multidisciplinair onderzoek naar de producten uitgevoerd, dat onder meer het volgende omvatte

  • Evaluatie van de meldingen van bijwerkingen
  • Evaluatie van de gegevens die bij de ANDA’s waren ingediend
  • Testen van de geneesmiddelen in FDA-laboratoria, waaronder stabiliteitstests en oplosbaarheidstests om de afgiftesnelheid van het geneesmiddel en de stabiliteit van de twee methylfenidaatisomeren en hun afbraakproducten te bepalen
  • Breed interdisciplinair overleg met FDA-artsen, apothekers, chemici en andere wetenschappers en deskundigen van de FDA om de nieuwe informatie te bespreken

Waarom heeft de FDA dit probleem niet ontdekt voordat zij deze generieke geneesmiddelen goedkeurde?

Voordat de FDA een generiek geneesmiddel goedkeurt, vereist het een groot aantal strenge tests en procedures, naast het testen van de bio-equivalentie van het product ten opzichte van het referentiegeneesmiddel (merknaamgeneesmiddel), om te garanderen dat het generieke geneesmiddel substitueerbaar is met het merknaamgeneesmiddel. De oorspronkelijke ontwerprichtsnoeren voor het testen van de bio-equivalentie voor dit product (gepubliceerd in september 2012) zijn ontwikkeld op basis van de beste informatie die ten tijde van de publicatie beschikbaar was. Dit omvatte, naast andere informatie, een uitgebreide bespreking van de kwestie door een adviescomité van de FDA op 13 april 2010.

Na goedkeuring evalueert de FDA, naast de tests die worden uitgevoerd voordat het product op de markt wordt gebracht, regelmatig en grondig meldingen van vermeende ongelijkwaardigheid van geneesmiddelen, zoals een gebrek aan werking, zoals in dit geval. In sommige gevallen kunnen dergelijke meldingen leiden tot een herbeoordeling van de gelijkwaardigheid in het licht van nieuwe wetenschappelijke benaderingen en methodologie die zijn ontwikkeld na de publicatie van de oorspronkelijke ontwerprichtsnoeren.

Mallinckrodt en Kudco (nu UCB/Kremers Urban) hebben gegevens verstrekt die voldeden aan de goedkeuringsnormen van de FDA op het moment van goedkeuring, in overeenstemming met de beste inzichten van de FDA over hoe de bio-equivalentie met Concerta kan worden aangetoond. Uit de gegevens bleek dat de methylfenidaathydrochloride ER-producten bio-equivalent waren aan Concerta, op basis van het inzicht dat de FDA op dat moment had in de wijze waarop de farmacokinetiek van Concerta bijdroeg tot de therapeutische werkzaamheid.

Zorgen andere generieke versies van ADHD-medicijnen op de markt voor soortgelijke problemen?

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat andere generieke geneesmiddelen in deze klasse voor soortgelijke problemen zorgen. De FDA zal alle generieke geneesmiddelen en alle producten op de markt blijven controleren en verwelkomt alle informatie van het publiek over de prestaties van geneesmiddelen en eventuele bijwerkingen.

Worden de generieke methylfenidaathydrochloride ER van Mallinckrodt of UCB/Kremers Urban (voorheen Kudco) uit de handel genomen of teruggeroepen tijdens de intrekkingsprocedure?

De FDA stelt voor om de goedkeuring van de producten van Mallinckrodt en UCB/Kremers in te trekken omdat de sponsors niet hebben aangetoond dat hun producten bio-equivalent zijn aan Concerta volgens de herziene aanbevelingen die in de ontwerp-leidraad voor de industrie zijn opgenomen.

Terwijl de intrekkingsprocedure loopt, zijn de producten van Mallinckrodt en Kremers nog steeds goedgekeurd en kunnen zij worden voorgeschreven, maar zij worden niet aanbevolen als automatisch substitueerbaar voor Concerta. Als de FDA de goedkeuring van een product intrekt, kan het niet langer op de markt worden gebracht. De FDA heeft onlangs een generieke versie van Concerta goedgekeurd die wordt gesponsord door Mylan Pharmaceuticals.

Gaat de FDA generieke methylfenidaathydrochloride ER-producten verder bestuderen?

De FDA en belanghebbenden hebben het onderzoek naar generieke methylfenidaathydrochloride ER-tabletten als een prioriteit aangemerkt. In het kader van het Generic Drug User Fee Amendments of 2012 regulatory science initiative heeft de FDA opdracht gegeven voor twee studies: een bio-equivalentieonderzoek bij gezonde volwassen vrijwilligers waarbij het Mallinckrodt-product wordt onderzocht, dat in oktober 2014 is gestart en is afgerond, en een farmacokinetisch en farmacodynamisch onderzoek bij kinderen met ADHD, dat in oktober 2014 is gestart en naar verwachting in september 2017 zal zijn afgerond. In het voltooide bio-equivalentieonderzoek werd vastgesteld dat het Mallinckrodt-product niet voldeed aan de bio-equivalentiecriteria ten opzichte van Concerta.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *