Waarom vastte Jezus?

Vraag: “Waarom vastte Jezus?”
Antwoord: Vasten is een praktijk die door de hele Schrift heen te vinden is. Een vasten in de Bijbel is gewoonlijk een vrijwillige, totale onthouding van voedsel voor een bepaalde tijd met als doel zich toe te wijden aan het zoeken van God. Vasten ontzegt ons vlees wat het wil, zodat we ons duidelijker kunnen richten op het versterken van onze geest.
Het lijkt er niet op dat Jezus vaak vastte. In feite veroordeelden zijn critici Hem voor “eten en drinken” (Matteüs 11:19). Er is maar één keer in de Schrift vermeld dat Jezus vastte. Dit vasten volgde onmiddellijk op Zijn doopsel (Matteüs 3:13), waarmee de openbare bediening van Jezus begon. Matteüs 4:1-2 zegt dat Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn werd geleid om daar veertig dagen en nachten te vasten. Tijdens die vastentijd werd Jezus herhaaldelijk verzocht door de duivel. Deze beproevingstijd bereidde Hem voor op de driejarige bediening die de wereld zou veranderen.
Tijdens die veertig dagen, toen Jezus’ vlees op zijn zwakst was, doorstond Hij meedogenloze verzoekingen van Satan. Satan bood Hem alternatieven voor Gods plan, compromissen die Zijn natuurlijke verlangens zouden bevredigen, en aanvallen op Zijn eigen identiteit als de Zoon van God (Matteüs 4:3). Jezus gebruikte het Woord van God, niet Zijn eigen kracht, om die verleidingen te verslaan en de overwinning over de zonde te behouden. Hij liet ons zien dat vasten ons geestelijk kan sterken als we het gebruiken om dichter bij God te komen.
Na Jezus’ vasten verliet de duivel Hem en “engelen kwamen en omringden Hem” (Matteüs 4:11). Lucas 4:14 besluit het verslag van deze beproevingsperiode met de woorden: “Jezus keerde terug naar Galilea in de kracht van de Geest.” Hij had de verzoeking overwonnen en was gereed om het doel te omhelzen waarvoor de Vader Hem gezonden had. Hij zou niet vertrouwen op zijn menselijkheid om wonderen te verrichten, de onderdrukten te bevrijden, of de dood te verslaan. Vasten was een manier om Zijn menselijke natuur de baas te worden, zodat Hij elk moment zou leven in de “kracht van de Geest” (Lucas 10:21). Hij gaf het voorbeeld voor ons die “niet in het rijk van het vlees zijn, maar in het rijk van de Geest” (Romeinen 8:9). Als de Zoon van God niet op zijn vlees vertrouwde om in gehoorzaamheid aan God te leven, dan kunnen wij dat ook niet.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *