Wat is het huidige dagnummer?

Vandaag woensdag 24 maart 2021 is …

Dag 83

Dag van het jaar is een getal tussen 1 en 365 (in 2021), 1 januari is dag 1.
Na vandaag resten er nog 282 dagen in dit jaar.

Deze pagina maakt gebruik van het ISO-8601 ordinale datumformaat.

Er is ook een ander, minder gebruikt formaat: de ‘ISO day of year’ getallen, dit is een getal tussen 1 en 371, dag 1 van het jaar is maandag van de eerste ISO week (waarbij de eerste donderdag van het nieuwe jaar in week 1 valt).

Lijsten van dagnummers per jaar:2020 -2021 -2022 -2023 …

Programmeerroutines

Microsoft Excel

Bereken het dagnummer van vandaag, uitgaande van de dag voor 1 jan, zodat 1 jan dag 1 is.

=TODAY()-DATE(YEAR(TODAY()),1,0)or, for any date entered in cell A1, calculate the corresponding day-number in that date’s year:=A1-DATE(YEAR(A1),1,0)

Google Docs Spreadsheet

=DATEDIF(CONCAT("1-1-";year(now()));today();"D")+1

Bereken het verschil tussen 1 jan en vandaag (=dagen voorbij) en tel er dan 1 bij op voor het dagnummer van vandaag.(Uw datum formaat (1-1-jaar) kan anders zijn)

LibreOffice Calc:

=ROUNDDOWN(DAYS(NOW(),DATE(YEAR(NOW()),1,1))) + 1

PHP

$dayNumber = date("z") + 1; 

U kunt een epoche gebruiken om andere dagnummers te vinden:

date("z", epoch) + 1

date(“z”) begint te tellen vanaf 0 (0 t/m 365)!

Python

from datetime import datetimeday_of_year = datetime.now().timetuple().tm_yday

PERL

use Time::Piece;my $day_of_year = localtime->yday + 1;# ... or ...my $day_of_year = (localtime) +1;# ... or (if you really want to use POSIX) ...use POSIX;my $day_of_year = POSIX::strftime("%j", time);

Vervang tijd met andere epochs voor andere dagen.

MySQL

SELECT DAYOFYEAR(NOW())

Dagnummer tussen 1 en 366. Vervang now() door andere datums, bijv.:

SELECT DAYOFYEAR('2021-02-20');

Oracle

select to_char(sysdate, 'DDD') from dualselect to_char(to_date('2021-02-20','YYYY-MM-DD'), 'DDD') from dual

Delphi

using DateUtils, SysUtils;DayOfTheYear(Date);

Microsoft Access

DatePart("y", Now())

Visual Basic (VB.NET)

Dim dayOfYear As Integer = DateTime.Now.DayOfYear

JavaScript

var today = new Date();Math.ceil((today - new Date(today.getFullYear(),0,1)) / 86400000);

Of voeg een ‘Dag van Jaar’ methode toe aan het datum object:

Date.prototype.getDOY = function() { var onejan = new Date(this.getFullYear(),0,1); return Math.ceil((this - onejan) / 86400000);}var today = new Date();var daynum = today.getDOY();

Java

LocalDate.now().getDayOfYear();

Unix/Linux

date +%j

ColdFusion

#dayofyear(now())# 

Objective C

int currentDay;dateFormatter = init];;date = ;currentDay = intValue];

C++

Lees het commentaar hieronder van Mmars.

C#

int iDayOfYear = System.DateTime.UtcNow.DayOfYear;

R

format(Sys.Date(), "%j")

Ruby

time = Time.newputs time.yday

Powershell

$DayOfYear = (Get-Date).DayofYearWrite-Host $DayOfYear

LiveCode

on mouseUpput "January 1," && the last word of the long date into firstDayofYear --append current yearconvert firstDayofYear to seconds -- from Jan 1, 1970 to first day of this yearput the long date into currentDayconvert currentDay to seconds -- from Jan 1, 1970 GMT to todayput currentDay - firstDayofYear into totalSecondsanswer the round of (totalSeconds / (60*60*24)) + 1 --display total days in dialog boxend mouseUp

Of:

on mouseUpanswer DayOfYear()end mouseUpfunction DayOfYearput the short date into currentDateconvert currentDate to dateItems --list of date elements separated by commasput item 1 of currentDate into yearput item 2 of currentDate into monthput item 3 of currentDate into dayput floor (275 * month / 9) into N1put floor ( (month + 9) / 12) into N2put (1 + floor ( (year - 4 * floor (year / 4) + 2) / 3) ) into N3put N1 - (N2 * N3) + day - 30 into Nreturn Nend DayOfYearfunction floor pNumber -- LiveCode has no built-in floor() functionput Round (pNumber) into theIntegerif theInteger > pNumber thenput theInteger - 1 into theIntegerend ifreturn theIntegerend floor

T-SQL (Transact-SQL)

SELECT DATEPART(DAYOFYEAR, SYSDATETIME())

of

SELECT datediff(day,CAST(datepart(year,getdate()) AS CHAR(4)) + '-01-01',getdate()+1) AS number_of_today

Go (golang)

day := time.Now().YearDay()

Matlab

dayNumber = today-datenum()+1

Powerbuilder

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *