Wat is patiëntgerichte zorg? Een belangrijk onderdeel voor geavanceerde verpleegkundige zorg

Een arts geeft een klein meisje een high five terwijl haar lachende vader toekijkt.

De gezondheidszorg heeft de kracht ontdekt om van patiënten partners te maken door patiëntgerichte zorg te omarmen.

Wat is patiëntgerichte zorg? Het is een benadering van de gezondheidszorg die de patiënt in de stoel van de bestuurder zet. Professionals in de gezondheidszorg hebben ontdekt dat wanneer patiënten een actieve rol spelen in hun eigen zorg, zij mondiger worden en de resultaten verbeteren. Patiëntgerichte zorg vermindert onnodige procedures, honoreert de voorkeuren van de patiënt en verbetert de gezondheid van de patiënt.

Patiëntgerichte zorg is gepersonaliseerde zorg. Het stelt zorgverleners in staat om gerichte zorgstrategieën voor patiënten te ontwikkelen. Vertrouwen tussen de patiënt en de zorgverlener is echter van cruciaal belang. Het bereiken van vertrouwen vereist niet alleen sterke leiderschapsvaardigheden, maar ook geavanceerde kennis van verpleegkundige praktijken.

Een online Master of Science in Nursing (MSN) tot Doctor of Nursing Practice kan de expertise cultiveren die verpleegkundige leiders nodig hebben om de levering van gezondheidszorg vorm te geven met behulp van de meest actuele benaderingen, waaronder patiëntgerichte zorg.

Wat is patiëntgerichte zorg?

In patiëntgerichte zorg informeren, adviseren en ondersteunen gezondheidswerkers patiënten bij het nemen van beslissingen over hun gezondheid en behandeling. Patiënten nemen geen bevelen aan van hun zorgverleners, maar moedigen hen aan actief deel te nemen aan het sturen van hun eigen zorg.
Patiëntgerichte zorg houdt rekening met de totaliteit van een individu. Patiënten hebben emoties, vragen, meningen, financiële zorgen en families. Een patiëntgerichte benadering richt zich op het samenwerken met patiënten bij de behandeling en het omgaan met de hele patiënt, een persoon met unieke zorgen.

 • De volgende elementen staan centraal in een patiëntgerichte benadering:
 • Transparantie en snelle verstrekking van gezondheidsinformatie aan patiënten
 • Gezondheidswerkers die samenwerken met patiënten
 • Lichamelijke behoeften en emotioneel welzijn
 • Respect voor de perspectieven van patiënten en hun familie
 • Patiënt en familie betrekken bij het besluitvormingsproces
 • Patiënt en familie betrekken bij het besluitvormingsproces
 • .besluitvormingsproces
 • Een gastvrije omgeving voor families in de zorg
 • Zorginstellingen met waarden en doelen die zijn afgestemd op die van hun patiënten

Samenwerking in patiëntgerichte zorg

Samenwerking speelt een vitale rol in patiëntgerichte zorg. Wanneer patiënten deelnemen aan het zorgproces, kunnen zorgverleners zorgstrategieën op maat maken die aansluiten bij de behoeften en voorkeuren van de patiënt.

Traditioneel kunnen nurse practitioners die diabetespatiënten met overgewicht behandelen bijvoorbeeld dieetplannen en oefenprogramma’s overhandigen, terwijl ze de patiënten vertellen welke veranderingen ze moeten maken en waarom.

In een patiëntgerichte zorgaanpak brainstormen nurse practitioners en patiënten om activiteiten en strategieën te vinden die passen in de levensstijl van de patiënt. Gezondheidsdeskundigen stellen vragen die helpen bij het ontdekken van gepersonaliseerde manieren om hun aandoeningen aan te pakken.

Samenwerking bouwt vertrouwen en een goede verstandhouding op, moedigt open communicatie aan en helpt patiënten zich aan zorgstrategieën te houden. Het vermindert ook ongerustheid. Samenwerking verdiept het inzicht van patiënten in hun gezondheidstoestand, waardoor zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Door samenwerking kunnen zorgverleners hun begrip van patiënten verbeteren.

De holistische denkwijze van patiëntgerichte zorg

Een holistische benadering is een belangrijk onderdeel van wat patiëntgerichte zorg is. Het model richt zich op de behoeften van patiënten aan fysiek comfort, terwijl ook aandacht wordt besteed aan hun emotionele gezondheid. De twee beïnvloeden elkaar vaak.

Het is belangrijk voor zorgverleners om te onthouden dat de omstandigheden van elke patiënt uniek zijn. Door de voorkeuren, culturele tradities, waarden en sociaaleconomische achtergronden van hun patiënten mee te wegen, kunnen zorgverleners gezondheidskwesties van patiënten effectiever aanpakken.

Als de verzekering van een patiënt bijvoorbeeld slechts vier sessies fysiotherapie dekt, en de patiënt zich geen out-of-pocket-kosten kan veroorloven, kunnen zorgverleners werken aan strategieën om deze blokkades te omzeilen.

Omdat patiëntgerichte zorg de hele persoon in beschouwing neemt, past het bij de mentale, sociale, culturele en spirituele perspectieven van een patiënt. Dit kan betekenen dat men respect toont voor de opvattingen van de patiënt over de dood, zwangerschap en geboorte, of dieet. Het betekent ook oog hebben voor historische kwesties die maken dat een groep professioneel advies over zorg in twijfel trekt.

Patiëntgerichte zorg en zorgverleningsdoelen

Om patiëntgerichte zorg te laten werken, moeten de missie, visie en leiderschap van een instelling in lijn zijn met een patiëntgerichte benadering. De instelling beoordeelt de mate waarin zorgverleners samenwerken met patiënten of hoe goed zij het emotionele welzijn van patiënten ondersteunen.

Zorginstellingen kunnen patiënttevredenheidsonderzoeken uitvoeren of adviesraden van patiënten en families instellen die zinvolle feedback kunnen geven. Op deze manier kunnen instellingen hun patiëntgerichte zorgbenadering verfijnen en de vooruitgang ervan meten.

Zorgverleners kunnen een patiëntgerichte zorgbenadering ook integreren met andere leveringsbenaderingen. Bijvoorbeeld, evidence-based practice – een benadering die informatie uit klinische studies combineert met de waarden en voorkeuren van patiënten om tot zorgplannen te komen – kan samenwerken met patiëntgerichte zorg.

Value-based inkoop kan ook patiëntgerichte zorg stimuleren. Deze benadering koppelt de verdiensten van zorgverleners aan de kwaliteit van de geleverde zorg, waardoor zij worden beloond voor het leveren van betere zorg en meer verantwoording moeten afleggen voor het leveren van de juiste zorg.

Patiënt- en gezinsgerichte zorg in een oogopslag

Patiënt- en gezinsgerichte zorg stelt patiënten in staat om de rol van elk gezinslid in hun zorg te definiëren. Het opbouwen van een zinvolle alliantie tussen patiënten en hun familie lukt. Waarom? Patiënten en hun familie weten het beste wat ze van een behandeling verwachten. Kankerpatiënten willen bijvoorbeeld misschien niet de meest agressieve behandeling. Ze kunnen besluiten dat de bijwerkingen het niet waard zijn. Evenzo kunnen patiënten denken dat de financiële lasten van een operatie met een slagingspercentage van 50% voor hen niet zinvol zijn.

Een sterke, open relatie met patiënten en hun familie stelt zorgverleners in staat hun waarden en wensen te honoreren. Een patiënt met de ziekte van Alzheimer kan bijvoorbeeld niet in staat zijn om zijn behoeften kenbaar te maken bij aankomst in een instelling. Door een solide communicatielijn met de familie op te bouwen, kunnen nurse practitioners rekening houden met de wens van de patiënt en de familie om alleen palliatieve zorg of medicijnen die wanen onder controle houden toe te dienen.

Het Institute for Patient- and Family-Centered Care identificeert verschillende concepten die essentieel zijn voor een patiënt- en familiegerichte zorgaanpak:

 • Waardigheid. Zorgverleners luisteren naar de keuzes van patiënten en familieleden en nemen hun waarden en overtuigingen mee in hun zorgverlening.
 • Participatie. Zorgverleners betrekken patiënten en families actief bij de besluitvorming en ondersteunen hen tijdens dit proces.
 • Samenwerking. Zorgprofessionals ontwikkelen behandelplannen met patiënten en families.
 • Delen van onbevooroordeelde informatie. Zorgverleners zorgen ervoor dat patiënten en families volledige toegang hebben tot gezondheidsinformatie die zij kunnen gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen.

Deze benadering van zorg biedt zinvolle voordelen:

 • Verbetering van de patiënttevredenheid
 • Groter moreel van het personeel
 • Verlaging van de zorgkosten

Patiëntgerichte zorg voorbeelden in actie

Gezondheidswerkers verlenen patiëntgerichte zorg in vele klinische omgevingen, van verpleeghuizen en revalidatiefaciliteiten tot intensive care units, spoedeisende hulpafdelingen en gezondheidscentra in de gemeenschap.

Een gerontologisch verpleegkundige of doctor of nursing practice (DNP) die patiëntgerichte zorg verleent, zou bijvoorbeeld het volgende moeten doen:

 • Schep een ondersteunende omgeving
 • Stimuleer sociale steun
 • Versterk de relatie tussen patiënt en zorgverlener via duidelijke communicatie

Om te meten wat patiëntgerichte zorg is, moet je kijken naar het concept in actie. Door voorbeelden van patiëntgerichte zorg te bekijken, wordt duidelijk hoe patiënten vertrouwen ontwikkelen. Voorbeelden laten ook zien waarom vertrouwensrelaties tussen de patiënt en de zorgverlener het gemakkelijker maken om strategische zorg te leveren.

Patiëntgerichte zorg in de eerstelijnszorg

In de eerstelijnszorg cultiveren nurse practitioners, DNP’s, of artsen die een patiëntgericht zorgmodel gebruiken, persoonlijke relaties met patiënten. Empathie, oogcontact, dialoog en vragen naar het emotionele welzijn van een patiënt stellen zorgverleners in staat een vertrouwensrelatie op te bouwen.

Dit proces stelt zorgverleners in staat de algehele behoeften van een patiënt te beoordelen en zelfs persoonlijke kwesties op te pikken die kunnen bijdragen aan symptomen.

Met deze bredere kijk op een patiënt bieden zorgverleners belangrijke ondersteuning. Denk aan de volgende scenario’s:

 • Door met een patiënt met hoge bloeddruk te praten over het algehele welzijn, komt een nurse practitioner te weten dat de moeder van de patiënt onlangs is overleden, waardoor de patiënt depressief is. Naast het doorverwijzen van de patiënt naar een specialist voor een hartaandoening, beveelt de nurse practitioner een lotgenotenprogramma aan voor mensen die dierbaren hebben verloren, evenals mogelijkheden voor rouwverwerking.
 • Een patiënt komt te laat voor een bezoek aan de kliniek en klaagt over aanhoudende hoofdpijn. De DNP merkt dat de patiënt gespannen en nerveus lijkt en gaat met de patiënt in gesprek over de dag. Zo komt de DNP te weten dat de patiënt onlangs een baan is kwijtgeraakt; de klachten zijn kort daarna begonnen. Tijdens de controle bespreekt de DNP de stressverlagende activiteiten waar de patiënt van houdt. De patiënt zegt geïnteresseerd te zijn in meditatie, dus beveelt de DNP een buurthuis aan dat meditatielessen aanbiedt, evenals werkbegeleiding, en plant vervolgens een vervolgafspraak.

Patiëntgerichte zorg in ziekenhuizen

Wat is patiëntgerichte zorg in ziekenhuizen? Een patiëntgericht zorgmodel in ziekenhuizen vereist dat zorgverleners patiënten en hun familie actieve deelnemers maken in de besluitvorming. Daarnaast zorgen het beleid en de inrichting van het ziekenhuis voor comfort voor patiënten en hun families, en voor openheid, vertrouwen en een gevoel van partnerschap tussen zorgverleners, patiënten en families.

Ziekenhuizen die patiëntgerichte zorgmodellen gebruiken, geven patiënten en hun families zo veel mogelijk macht en steun. Denk aan de volgende voorbeelden:

 • In plaats van regels die bezoeken beperken, beslissen patiënten wie wanneer op bezoek mag komen. Patiëntgerichte ziekenhuizen moedigen familie (zoals gedefinieerd door de patiënt) aan om op bezoek te komen wanneer de patiënt dat wil. Tijdens dienstwisselingen kunnen zorgverleners familieleden uitnodigen om met het zorgteam te praten over de voortgang en zorg van de patiënt.
 • Zorgafdelingen kunnen worden gebouwd met kamers die zijn ontworpen om de moeder, baby en familieleden te huisvesten, zodat ze postpartum een band kunnen opbouwen. Tijdens het geboorteproces, zullen de gezondheidswerkers doordacht communiceren met moeders en hun families om vertrouwen te kweken. Ze zullen ook gevoelig omgaan met culturele kwesties door verzoeken te honoreren om de navelstreng te bewaren, gebeden en zegeningen toe te staan, en ruimte te maken voor spirituele of religieuze voorwerpen. Als er complicaties optreden, zullen de zorgverleners zorgvuldig de behandelingsopties uitleggen met betrekking tot epidurals (pijnbeheersingsmethode) of keizersneden, en de patiënten en hun families toestaan de uiteindelijke beslissingen te nemen.

Wat is de rol van de Advanced Practice Registered Nurse in het Patient-Centered Care Model?

Communicatie is de kern van het tegemoetkomen aan de behoeften van de patiënt. Advanced practice registered nurses (APRNs), zoals gecertificeerde verpleegkundige verloskundigen en klinisch verpleegkundige specialisten, vertrouwen op hun uitstekende interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden om effectieve patiëntgerichte zorgstrategieën te creëren.

APRNs moeten begrijpen dat de manier waarop ze informatie overbrengen net zo belangrijk is als de informatie zelf. Door eerlijk en medelevend te communiceren met behulp van nauwkeurige, volledige en duidelijke informatie, kunnen APRN’s effectiever voor hun patiënten zorgen. Studies linken sterke communicatie met het volgende:

 • Betere resultaten voor de patiënt
 • Minder ongewenste voorvallen
 • Korter verblijf in het ziekenhuis
 • Betere kennis van de patiënt
 • Betere naleving van behandelplannen

Door tactvol te spreken, goed te luisteren en doordachte vragen te stellen, kunnen APRN’s helpen bij het ontwikkelen van zorgplannen met hun patiënten waarin onder andere pijnbestrijding, medicatiebehoeften en nazorg het best aan bod komen.

APRNs geven patiënten niet alleen voorlichting over gezondheid en behandelingsmogelijkheden, maar leren hen ook wat patiëntgerichte zorg is. Ze helpen patiënten en families hun rol en rechten te begrijpen in de zorg en behandeling binnen een patiëntgericht zorgmodel. APRN’s adviseren patiënten bijvoorbeeld over het volgende:

 • Patiënten hebben recht op toegang tot hun gezondheidsinformatie.
 • Patiënten moeten zorgverleners adviseren over hun voorkeuren en verwachten dat deze worden gerespecteerd.
 • Patiënten hebben recht op vertrouwelijkheid en privacy.
 • Patiënten kunnen meewerken aan het afstemmen van hun behandeling op hun behoeften en gezondheidsdoelen.

Culturele competentie

Culturele competentie is van vitaal belang voor het opbouwen van de vertrouwde partnerschappen met patiënten, die zo essentieel zijn voor het patiëntgecentreerde zorgmodel. Culturele competentie betekent het erkennen van de culturele achtergronden en perspectieven van patiënten. Dit betekent rekening houden met de tradities, waarden, geloofssystemen en sociaaleconomische omstandigheden van patiënten, deze respecteren en met gevoeligheid reageren.

Verpleegkundig leiders helpen collega’s na te denken over hun al dan niet bewuste houding of stereotypen, en hoe deze perspectieven hun begrip van de handelingen of keuzes van patiënten kunnen beïnvloeden.
Verpleegkundig leiders betrekken het personeel ook in discussies over ras, geslacht, leeftijd, klasse, geslachtsidentiteit, enzovoort, omdat deze van toepassing zijn op hun patiënten. Gewapend met dit nieuwe bewustzijn, bouwen verpleegkundigen relaties op met patiënten die hun overtuigingen, waarden en identiteiten respecteren.

Patiënten op de eerste plaats

Het omgaan met gezondheidskwesties zorgt voor angst. Sterke partnerschappen tussen patiënten en zorgverleners kunnen echter een deel van die ongerustheid wegnemen en de algehele zorg verbeteren. Vertrouwen, samenwerking en communicatie vormen de kern van wat patiëntgerichte zorg is.

Wanneer patiënten inspraak hebben in beslissingen over hun gezondheidszorg en hun eigen behandelingsplannen begrijpen, heeft iedereen daar baat bij: de gezondheidsresultaten en de ervaring van de patiënt verbeteren, middelen worden beter toegewezen en clinici hebben het gevoel dat ze de behoeften van de patiënt hebben aangepakt.

Verpleegkundige leiders spelen een belangrijke rol bij het implementeren van patiëntgerichte zorgmodellen in elk type klinische setting, van ziekenhuizen tot verpleeghuizen. Met de juiste leiderschapsvaardigheden en geavanceerde praktijkexpertise kunnen ze het beleid en de procedures in hun faciliteiten effectief vormgeven.

Aspirerende verpleegkundig leiders kunnen zich voorbereiden op het nastreven van hun professionele doelen door een DNP te behalen. Regis College biedt een uitgebreid programma dat toekomstige verpleegkundige leiders opleidt, waarbij hun kennis van patiëntenzorg, onderzoeksmethoden, en beleid en procedures wordt verdiept. Lees meer over hoe een online MSN tot Doctor of Nursing Practice van Regis College verpleegkundigen voorbereidt om leiders in hun vakgebied te worden.

Aanbevolen lectuur
Careers in zorgleiderschap: Wat is een verpleegkundige mentor?
Hoe technologische ontwikkelingen in de verpleegkunde van toepassing zijn op verpleegkundige specialisaties
Wat is een doctor in de verpleegkundige praktijk? Een geavanceerde graad onder de loep

Bronnen:
Agency for Healthcare Research and Quality, Evidence-Based Practices
American Nurses Association, Advanced Practice Registered Nurse (APRN)
BMC Health Services Research, “The Importance of Patient-Centered Care and Co-Creation of Care for Satisfaction with Care and Physical and Social Well-Being of Patients with Multi-Morbidity in the Primary Care Setting”
Health Leads, Patient-Centered Care: Elements, Benefits and Examples
HealthCare.gov, Value-Based Purchasing (VBP)
Institute for Patient- and Family-Centered Care, Patient- and Family-Centered Care
IntechOpen, “Patient-Centred Care in Maternity Services”
Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences, “Collaboration in Health Care”
Lippincott Solutions, Why Patient-Centered Care Is So Important
Nurse.com, Evidence-Based Practice
Patient Safety & Quality Healthcare, “Communication: A Critical Healthcare Competency”
PatientEngagementHIT, “How Can Healthcare Professionals Define Patient Engagement?”
Psychiatry Online, “Practicing Cultural Competence and Cultural Humility in the Care of Diverse Patients”
Regis College, 5 Benefits of Value-Based Purchasing in Health Care
U.S. Bureau of Labor Statistics, Nurse Anesthetists, Nurse Midwives, and Nurse Practitioners

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *