WAT IS SOCIALE GERONTOLOGIE?

Sociale gerontologie is een specialisatie die zich richt op de sociale aspecten van het ouder worden. Het doel van sociale gerontologen is om oudere volwassenen te helpen hun communicatie en interactie met anderen te verbeteren. Idealiter zullen zij in staat zijn om oudere volwassenen te helpen een actieve, onafhankelijke levensstijl te leiden.

Sociale gerontologie 101

Dit unieke deelgebied van de gerontologie wordt ook wel de sociale psychologie van het ouder worden genoemd. Sociale gerontologen zijn specialisten op het gebied van menselijke dienstverlening die opkomen voor oudere volwassenen. Zij houden zich bezig met een verscheidenheid aan sociale, gezondheids-, persoonlijke en psychologische problemen waarmee oudere volwassenen te maken krijgen. Dit omvat leeftijdsisme en de bijbehorende stereotypen in de media en discriminatie op het werk. Het omvat ouderenmishandeling en verwaarlozing die oudere volwassenen ervaren in zorginstellingen. Het omvat ook gemeenschappelijke mentale en fysieke gezondheidsproblemen, zoals dementie, depressie en handicaps.

Sociaal gerontologen streven ernaar om de onafhankelijkheid en productiviteit van oudere volwassenen te verhogen. Ze helpen ook bij het bestrijden van veelvoorkomende stereotypen over oudere volwassenen in de media en de maatschappij, zoals de misvatting dat oudere volwassenen traag zijn en geen nieuwe dingen kunnen leren. Als gevolg van deze negatieve stereotypen hebben werkgevers de neiging om oudere volwassenen niet in dienst te nemen en als ze dat toch doen, zullen ze waarschijnlijk een oudere volwassene in plaats van een jongere volwassene aannemen.

Taken van een sociaal gerontoloog

Afhankelijk van hun werkplek en functietitel, voeren sociaal gerontologen een breed scala aan taken uit. Dit komt omdat er veel manieren zijn om de kwaliteit van leven voor oudere volwassenen te verhogen en anderen te helpen oudere volwassenen te begrijpen en te waarderen. Bijvoorbeeld, sociaal gerontologen pleiten vaak voor oudere volwassenen door hen te helpen bij het begrijpen en invullen van moeilijk papierwerk, zoals financiële, verzekerings- of pensioenformulieren. Ze helpen oudere volwassenen bij het vinden van gezondheidsdiensten en gemeenschapsbronnen.

Sociaal gerontologen werken ook in het veld als ze de communicatie tussen oudere volwassenen en hun zorgverleners coördineren. Ze kunnen bijvoorbeeld een oudere volwassene vergezellen naar een ziekenhuis om hen te helpen papierwerk te verwerken en de juiste behandeling te krijgen. Soms bieden sociaal gerontologen steun en advies aan ouderen die te maken hebben met rouw, angst en depressie. Tenslotte zijn sommige sociaal gerontologen speerpunt van outreach programma’s of gemeenschapsprogramma’s voor oudere volwassenen, zoals het organiseren van zinvolle sociale evenementen en activiteiten.

Welke opleiding is nodig om een sociaal gerontoloog te worden?

Het Bureau of Labor Statistics (BLS) stelt dat voor banen op instapniveau in de menselijke dienstverlening alleen een diploma van de middelbare school of een associate’s degree met on-the-job training nodig is. De meeste functies vereisen echter minstens een bachelordiploma in gerontologie, psychologie, maatschappelijk werk of menselijke dienstverlening. Studenten die geïnteresseerd zijn in een carrière in het management moeten een masterdiploma behalen. Dat gezegd hebbende, een graad in de gerontologie is de ideale keuze voor een toekomstige sociaal gerontoloog.

Deze programma’s zullen beginnen met standaard klassen, zoals inleidende lessen over gezond ouder worden, menselijke diensten, en de huidige gerontologie kwesties. Studenten zullen geavanceerde klassen nemen die de sociale, culturele, biologische en psychologische aspecten van veroudering onderzoeken. Dit is belangrijk omdat elke cultuur unieke opvattingen heeft over ouder worden. Studenten zullen een cursus diversiteitbewustzijn volgen die hen zal blootstellen aan culturele verschillen binnen het kader van de gerontologie. Studenten zullen ook leren over hoe ze een gemeenschapsverdediger voor oudere volwassenen kunnen worden.

De BLS schat dat de vooruitzichten voor banen voor human service assistenten veel sneller groeien dan gemiddeld. Daarom zouden studenten die geïnteresseerd zijn in het werken met oudere volwassenen een graad moeten nastreven die gerelateerd is aan sociale gerontologie.

Related: De beste betaalbare Master’s in Gerontologie Online Degree Programs

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *