Co to znaczy być “stworzonym na obraz Boży”

To świetne pytanie – i takie, którego nie da się w pełni omówić w naszym ograniczonym miejscu tutaj. Musielibyśmy zagłębić się w oryginał hebrajski i przyjrzeć się, jak obraz Boga (łac. imago Dei) jest traktowany w Starym i Nowym Testamencie.

W zamian wskażemy ci kogoś, kto właśnie to zrobił: pastora Johna Pipera. Poświęć trochę czasu na przeczytanie jego artykułu The Image of God: An Approach From Biblical and Systematic Theology, aby zapoznać się z kompleksowym studium tego, co dla ludzi oznacza bycie stworzonym na obraz Boży.

W międzyczasie cieszymy się, że możemy zaoferować zwięzły przegląd.

Czym jest imago Dei?

Wierzymy, że obraz Boży jest nie tyle czymś, co człowiek posiada, co czymś, czym człowiek jest. Ludzkość została stworzona, aby być graficznym obrazem Stwórcy – formalną, widzialną i zrozumiałą reprezentacją tego, kim jest Bóg i jaki jest naprawdę. Piper pisze,

Imago Dei nie jest cechą posiadaną przez człowieka; jest to stan, w którym człowiek żyje, stan konfrontacji ustanowiony i utrzymywany przez Stwórcę. (…) Imago Dei jest tym w człowieku, co stanowi go jako tego, którego Bóg miłuje.

Czy grzech usunął obraz Boga?

Nie. Upadek człowieka w grzech nie zniszczył ani nie usunął obrazu Boga. Oszpecił go.

Nowy Testament potwierdza, że obraz Boga nie został utracony, wskazując, że wszyscy ludzie, nie tylko chrześcijanie, “są stworzeni na podobieństwo Boga” (List Jakuba 3:9, ESV).

Jakie więc były skutki grzechu, jeśli chodzi o obraz Boga w człowieku? Jak wyjaśnia teolog Wayne Grudem,

Odkąd człowiek zgrzeszył, z pewnością nie jest tak w pełni podobny do Boga, jak był wcześniej. Jego moralna czystość została utracona, a jego grzeszny charakter z pewnością nie odzwierciedla Bożej świętości. Jego intelekt jest zepsuty przez fałsz i nieporozumienia; jego mowa nie oddaje już nieustannie chwały Bogu; jego relacjami często rządzi egoizm, a nie miłość itd. Chociaż człowiek nadal jest na obraz Boga, w każdym aspekcie życia pewne części tego obrazu zostały zniekształcone lub utracone (Teologia systematyczna, s. 444, podkreślenie dodane).

Obraz Boga jest tym, co czyni człowieka człowiekiem; człowiek nie mógłby utracić tego obrazu, nie przestając być tym, czym jest. Co więcej, tylko dlatego, że człowiek zachowuje swój obraz Boga – nawet w zepsutej lub zniekształconej formie – człowiek jest możliwy do odkupienia i wart odkupienia. Bez tego Bóg nie miałby powodu, aby posłać swojego Syna, aby umarł w naszym imieniu.

Praktyczna strona posiadania Bożego obrazu

Jako wierzący w Chrystusa mamy “nowe ja, które odnawia się w poznaniu na wzór obrazu swego Stwórcy” (Kol 3:10, ESV). A gdy wzrastamy w wierze, “przemieniamy się w ten sam obraz, z jednego stopnia chwały w drugi” (2 List do Koryntian 3:18, ESV).

Świadomość, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga, wpływa nie tylko na nasze zrozumienie naszego Stwórcy i naszą relację z Nim. Stanowi również podstawę do zrozumienia i obrony świętości wszelkiego ludzkiego życia:

Każda istota ludzka, niezależnie od tego, jak bardzo obraz Boga jest zmącony przez grzech, chorobę, słabość, wiek czy jakąkolwiek inną niepełnosprawność, wciąż ma status istoty na obraz Boga i dlatego musi być traktowana z godnością i szacunkiem, które należą się nosicielowi obrazu Boga. Ma to głębokie implikacje dla naszego postępowania wobec innych. Oznacza to, że ludzie każdej rasy zasługują na równą godność i prawa. Oznacza to, że ludzie starsi (…) i dzieci jeszcze nienarodzone zasługują na pełną ochronę i cześć jako istoty ludzkie”. (Teologia systematyczna, s. 450, podkreślenia dodane).

Chcesz o tym porozmawiać?

Zdajemy sobie sprawę, że jest to głęboki temat. Jeśli masz więcej pytań, zadzwoń do nas na bezpłatną konsultację telefoniczną. Nasi licencjonowani i duszpasterscy doradcy z przyjemnością pomogą w każdy możliwy sposób.

Źródła
Jeśli dany tytuł jest obecnie niedostępny w Focus on the Family, zachęcamy do skorzystania z usług innego sprzedawcy.

The Truth Project

Reasons for Faith

What Every Christian Ought to Know Day by Day: Essential Truths for Growing Your Faith

Mere Christianity

Basic Christianity

What the Bible Teaches: The Truths of the Bible Made Plain, Simple, and Understandable

The Faith: What Christians Believe, Why They Believe It, and Why It Matters

Artykuły
Tim Keller on the Image of God

Obraz Boga

Imago Dei

In the Image of God: Why We Are Pro-Life

Referrals
Christian Research Institute

Insight for Living

Lee Strobel

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *