Odpowiedzi

Twój pastor prawdopodobnie odnosił się do słów apostoła Pawła, który napisał, że czasami “sam szatan przybiera postać anioła światłości” (2 Kor 11:14).

Zauważ, że Biblia nie mówi, że szatan jest aniołem światłości; mówi jedynie, że przybiera postać anioła światłości. Innymi słowy, czasami szatan zakłada przebranie i sprawia, że wygląda, jakby faktycznie opowiadał się za dobrem, a nie za złem. Kiedy diabeł zaproponował, że nakarmi Jezusa, zamieniając kamienie w chleb, udawał kogoś, kto chce czynić dobro – czyli anioła światłości (zob. Mt 4, 1-11).

Ale szatan nie jest aniołem dobra ani światłości; jest jego przeciwieństwem. Jezus powiedział, że szatan “od początku był mordercą, nie trzymającym się prawdy, bo nie ma w nim prawdy. Kiedy on kłamie, mówi w swoim ojczystym języku, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8:44). Szatan będzie próbował nas zwieść i sprawić, byśmy myśleli, że jego droga jest najlepsza – ale tak nigdy nie jest. Marcin Luter słusznie nazwał go “księciem ciemności”. Nie dajcie się nabrać na jego kłamstwa!

Tak, szatan jest naszym wrogiem – ale nigdy nie zapominajcie, że nie wygra! Przez swój krzyż i zmartwychwstanie Chrystus pokonał szatana, a pewnego dnia “diabeł, który ich zwodził, zostanie wrzucony do jeziora gorejącej siarki (…) na wieki wieków” (Objawienie 20:10). Po czyjej jesteś stronie?

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *