Partnership

Jeśli Twoja firma będzie własnością i będzie prowadzona przez kilka osób fizycznych, będziesz chciał przyjrzeć się strukturyzacji Twojej firmy jako spółki. Spółki partnerskie występują w dwóch odmianach: spółki jawne i spółki komandytowe. W partnerstwie ogólnym, partnerzy zarządzają firmą i biorą odpowiedzialność za długi i inne zobowiązania spółki. Spółka komandytowa ma zarówno komplementariuszy, jak i komandytariuszy. Generalni partnerzy są właścicielami i prowadzą działalność gospodarczą oraz ponoszą odpowiedzialność za spółkę, natomiast komandytariusze służą wyłącznie jako inwestorzy; nie mają kontroli nad spółką i nie podlegają tym samym zobowiązaniom, co komplementariusze.

Nie oczekujesz, że będziesz miał wielu pasywnych inwestorów, spółki komandytowe nie są zazwyczaj najlepszym wyborem dla nowej firmy ze względu na wszystkie wymagane zgłoszenia i komplikacje administracyjne. If you have two or more partners who want to beactively involved, a general partnership would be much easier toform.

One of the major advantages of a partnership is the taxtreatment it enjoys. Spółka nie płaci podatku od swoich dochodów, ale “przechodzi” wszelkie zyski lub straty do poszczególnych partnerów. W czasie podatkowym, spółka musi złożyć zeznanie podatkowe (Form1065), które zgłasza swoje dochody i straty do IRS. Dodatkowo, każdy partner zgłasza swój udział w dochodzie i stracie na formularzu K-1 formularza 1065.

Odpowiedzialność osobista jest głównym problemem, jeśli używasz spółki jawnej do struktury swojej działalności. Podobnie jak właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, komplementariusze są osobiście odpowiedzialni za zobowiązania i długi spółki. Każdy komplementariusz może działać w imieniu spółki, zaciągać kredyty i podejmować decyzje, które będą miały wpływ i będą wiążące dla wszystkich partnerów (jeśli umowa spółki na to pozwala). Należy pamiętać, że spółki osobowe są również droższe w założeniu niż jednoosobowa działalność gospodarcza, ponieważ wymagają więcej usług prawnych i księgowych.

Jeśli zdecydujesz się zorganizować swoją firmę jako partnerstwo, upewnij się, że sporządzasz umowę partnerską, która szczegółowo określa, jak decyzje biznesowe są podejmowane, jak spory są rozwiązywane i jak radzić sobie z abuyout. Będziesz zadowolony, że masz tę umowę, jeśli z jakiegoś powodu masz problemy z jednym z partnerów lub jeśli ktoś nowy chce się wycofać z porozumienia.

Umowa powinna dotyczyć celu działalności oraz uprawnień i odpowiedzialności każdego partnera. Jest to dobry pomysł, aby skonsultować się z prawnikiem doświadczonym w małych firmach o pomoc w sporządzeniu umowy. Oto kilka innych kwestii, które chcesz, aby umowa do rozwiązania:

  • Jak będzie udział we własności są podzielone? To nie jest konieczne, na przykład, dla dwóch właścicieli do równego podziału własności i władzy. Jednakże, jeśli zdecydujesz się to zrobić, upewnij się, że proporcja jest jasno określone w umowie.
  • Jak decyzje będą podejmowane? Dobrym pomysłem jest ustalenie prawa głosu w przypadku poważnych nieporozumień. Kiedy tylko dwóch partnerów posiada 50-50% udziałów w firmie, istnieje możliwość impasu. Aby tego uniknąć, niektóre firmy zapewniają z góry dla trzeciego partnera, zaufanego współpracownika, który może posiadać tylko 1 procent firmy, ale którego głos może przełamać remis.
  • Kiedy jeden partner wycofuje się, jak będzie cena zakupu być określone? Jedną z możliwości jest uzgodnienie neutralnej strony trzeciej, takiej jak bankier lub księgowy, aby znaleźć rzeczoznawcę w celu określenia ceny udziału partnerskiego.
  • Jeśli partner wycofuje się z partnerstwa, kiedy pieniądze zostaną wypłacone? W zależności od umowy partnerskiej, można zgodzić się, że pieniądze zostaną wypłacone w ciągu trzech, pięciu lub dziesięciu lat, z odsetkami. Nie chcesz być uderzony z cash-flowcrisis jeśli cała cena musi być wypłacona na miejscu na jednym lumpum.

.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *