Przeliczanie cm na m

Dom / Konwersja długości / Przeliczanie cm na m

Podaj wartości poniżej, aby przeliczyć centymetr na metr lub odwrotnie.

Centymetr

Definicja: Centymetr (symbol: cm) jest jednostką długości w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar (SI), obecnej formie systemu metrycznego. Jest on zdefiniowany jako 1/100 metra.

Historia/pochodzenie: Centymetr jest oparty na jednostce SI metr, i jak wskazuje przedrostek “centi”, jest równy jednej setnej metra. Przedrostki metryczne obejmują współczynniki od 10-18 do 1018 w oparciu o system dziesiętny, przy czym podstawa (w tym przypadku metr) nie posiada przedrostka i ma współczynnik 1. Poznanie niektórych z częściej używanych przedrostków metrycznych, takich jak kilo-, mega-, giga-, tera-, centi-, milli-, mikro- i nano-, może być pomocne w szybkim poruszaniu się po jednostkach metrycznych.

Obecne zastosowanie: Centymetr, podobnie jak metr, jest używany we wszystkich rodzajach zastosowań na całym świecie (w krajach, które przeszły metryfikację) w przypadkach, w których wymagane jest mniejsze określenie metra. Wysokość jest powszechnie mierzona w centymetrach poza krajami takimi jak Stany Zjednoczone.

Metr

Definicja: Metr, lub metr (symbol: m), jest podstawową jednostką długości i odległości w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar (SI). Metr jest definiowany jako odległość przebyta przez światło w czasie 1/299 792 458 sekundy. Definicja ta została nieznacznie zmodyfikowana w 2019 roku, aby odzwierciedlić zmiany w definicji sekundy.

Historia/pochodzenie: Pierwotnie, w 1793 roku, metr został zdefiniowany jako jedna dziesięciomilionowa część odległości od równika do bieguna północnego. Zmieniło się to w 1889 roku, kiedy ustalono prototyp metra międzynarodowego jako długość prototypowego pręta metrowego (wykonanego ze stopu 90% platyny i 10% irydu) mierzonego w temperaturze topnienia lodu. W 1960 roku metr został ponownie zdefiniowany, tym razem w kategoriach pewnej liczby długości fal pewnej linii emisyjnej kryptonu-86. Obecna definicja metra jest w rzeczywistości taka sama jak definicja, którą przyjęto w 1983 roku, z niewielkimi modyfikacjami wynikającymi ze zmiany definicji sekundy.

Obecne zastosowanie: Będąc jednostką długości w układzie SI, metr jest używany na całym świecie w wielu zastosowaniach, takich jak mierzenie odległości, wysokości, długości, szerokości itp. Stany Zjednoczone są jednym z godnych uwagi wyjątków, ponieważ w codziennym użyciu w dużej mierze używa się amerykańskich jednostek zwyczajowych, takich jak jardy, cale, stopy i mile zamiast metrów.

Tablica przeliczeniowa centymetrów na metry

Jak przeliczyć centymetr na metr

1 cm = 0,01 m
1 m = 100 cm

Przykład: przelicz 15 cm na m:
15 cm = 15 × 0,01 m = 0,15 m

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *