U.S. Food and Drug Administration

Co to jest metylofenidatu chlorowodorek o przedłużonym uwalnianiu?

Chlorowodorek metylofenidatu o przedłużonym uwalnianiu (ER) jest lekiem zatwierdzonym przez FDA do leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Concerta jest jedną z marek tabletek metylofenidatu chlorowodorku ER. Concerta jest produkowana i wprowadzana na rynek przez firmę Janssen Pharmaceuticals, Inc.

Jakie są generyczne wersje preparatu Concerta?

Zatwierdzone wersje generyczne preparatu Concerta są produkowane przez firmy Mallinckrodt i UCB/Kremers Urban (dawniej Kudco). Firma Janssen produkuje również autoryzowany generyk leku Concerta, który jest sprzedawany przez firmę Actavis na podstawie umowy licencyjnej. Chociaż jest on wprowadzany na rynek przez Actavis jako lek generyczny, a nie pod marką Concerta, lek Actavis jest identyczny z lekiem Concerta firmy Janssen.

Kiedy produkty generyczne firmy Mallinckrodt lub UCB/Kremers Urban zostały zatwierdzone przez FDA?

Mallinckrodt otrzymał zatwierdzenie FDA dla swojego skróconego wniosku o zatwierdzenie nowego leku (ANDA) w dniu 28 grudnia 2012 r. dla dawek 27-, 36- i 54-miligramowych.

Kudco (obecnie UCB/Kremers Urban) uzyskało zatwierdzenie przez FDA swojego wniosku ANDA w dniu 9 lipca 2013 r. dla dawek 18- i 27-miligramowych oraz w dniu 23 września 2013 r. dla dawek 36- i 54-miligramowych.

Jak pacjenci mogą się dowiedzieć, która firma wyprodukowała ich produkt Methylphenidate hydrochloride ER?

Każdy, kto ma pytania lub wątpliwości dotyczące miejsca wyprodukowania produktu zawierającego chlorowodorek metylofenidatu ER, powinien skontaktować się z apteką, w której zrealizowano receptę.

Czy generyczny chlorowodorek metylofenidatu ER produkowany przez Mallinckrodt lub UCB/Kremers Urban zostanie wycofany z rynku lub odzyskany?

FDA poprosiła, aby w ciągu sześciu miesięcy firmy Mallinckrodt i Kudco (obecnie UCB/Kremers Urban) potwierdziły biorównoważność swoich produktów przy użyciu zmienionych standardów biorównoważności lub dobrowolnie wycofały swoje produkty z rynku. FDA zmieniła ocenę równoważności terapeutycznej (TE) dla produktów obu firm w Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations (zwanej potocznie “pomarańczową księgą”) z AB na BX. Oznacza to, że dane są niewystarczające, aby wykazać, że produkty te zapewniają taki sam efekt terapeutyczny jak Concerta (lub autoryzowany lek generyczny sprzedawany przez Actavis). Lek z oznaczeniem BX jest nadal dopuszczony do obrotu i może być przepisywany, ale nie jest zalecany jako automatycznie zastępowalny w aptece (lub przez farmaceutę) dla leku markowego.

Czy inne generyczne wersje Concerta methylphenidate hydrochloride ER są dostępne na rynku?

Actavis kontynuuje sprzedaż autoryzowanej wersji generycznej Concerta firmy Janssen na podstawie umowy z firmą produkującą lek markowy. Produkt ten jest nazywany “autoryzowanym generykiem”, ponieważ jest produkowany przez firmę produkującą nazwę handlową, ale jest sprzedawany jako generyk. Produkt generyczny firmy Actavis jest identyczny z markowym produktem Concerta firmy Janssen. FDA nie zidentyfikowała obaw związanych z produktami Actavis lub Janssen.

Czy to działanie ma wpływ na inne obecnie zatwierdzone produkty zawierające chlorowodorek metylofenidatu ER (np. Ritalin LA)?

Nie. To działanie dotyczy tylko leków generycznych, które odnoszą się do leku Concerta. Nie ma ono wpływu na inne produkty zawierające chlorowodorek metylofenidatu ER.

Jak FDA zaniepokoiła się, że tabletki metylofenidatu chlorowodorku ER firmy Mallinckrodt i Kudco (obecnie UCB/Kremers Urban) mogą nie być równoważne terapeutycznie?

FDA zaczęła otrzymywać zgłoszenia o braku działania związanego z produktami generycznymi metylofenidatu chlorowodorku ER firm Mallinckrodt i Kudco (obecnie UCB/Kremers Urban) wkrótce po początkowym zatwierdzeniu każdego z tych produktów, odpowiednio w grudniu 2012 r. i lipcu 2013 r. W okresie od maja 2013 r. do czerwca 2014 r. do bazy danych FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) wpływały zgłoszenia pacjentów opisujących niewystarczający efekt terapeutyczny. Było to blisko 200 zgłoszeń dotyczących produktu firmy Mallinckrodt i ponad 100 zgłoszeń dotyczących produktu firmy Kudco (obecnie UCB/Kremers Urban).

Chociaż całkowita liczba zgłoszeń dotyczących braku efektu w przypadku tych dwóch produktów jest bardzo mała w porównaniu z ogólnym stosowaniem produktów, FDA oceniła ogólną liczbę skarg dotyczących tych dwóch produktów generycznych w porównaniu z produktami markowymi i zatwierdzonymi produktami generycznymi i stwierdziła znacznie więcej skarg dotyczących tych dwóch produktów generycznych – co skłoniło FDA do przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie.

Po otrzymaniu informacji o obawach dotyczących tych produktów, Biuro Leków Generycznych FDA przeprowadziło wielodyscyplinarny przegląd produktów, który obejmował:

  • Ocenę raportów o zdarzeniach niepożądanych
  • Przegląd danych, które zostały przedłożone wraz z ANDA
  • Badanie produktów leczniczych w laboratoriach FDA, w tym badanie stabilności i rozpuszczania leku w celu określenia szybkości uwalniania leku oraz stabilności dwóch izomerów metylofenidatu i produktów ich rozpadu
  • Szerokie konsultacje interdyscyplinarne z lekarzami FDA, farmaceutami, chemikami i innymi naukowcami i ekspertami agencji w celu omówienia nowych informacji

Dlaczego FDA nie odkryła tego problemu przed zatwierdzeniem tych leków generycznych?

Przed zatwierdzeniem jakiegokolwiek leku generycznego, FDA wymaga wielu rygorystycznych badań i procedur, oprócz badania biorównoważności produktu w stosunku do leku z listy referencyjnej (leku markowego), aby zapewnić, że lek generyczny jest substytucyjny w stosunku do leku markowego. Pierwotny projekt zaleceń dotyczących badań biorównoważności dla tego produktu (opublikowany we wrześniu 2012 r.) został opracowany z wykorzystaniem najlepszych informacji dostępnych w momencie wydania wytycznych. Obejmowały one, między innymi, kompleksową dyskusję na ten temat przeprowadzoną przez Komitet Doradczy FDA w dniu 13 kwietnia 2010 r.

Oprócz badań wykonywanych przed wprowadzeniem na rynek, po zatwierdzeniu, FDA regularnie i dokładnie ocenia doniesienia o rzekomej nierównoważności produktu leczniczego, takie jak brak efektu, jak w tym przypadku. W niektórych przypadkach takie doniesienia mogą prowadzić do ponownej oceny równoważności w świetle nowych podejść naukowych i metodologii, które zostały opracowane po wstępnej publikacji projektu wytycznych.

Mallinckrodt i Kudco (obecnie UCB/Kremers Urban) dostarczyły dane, które spełniały standardy zatwierdzenia FDA w czasie zatwierdzenia, zgodnie z najlepszym zrozumieniem przez FDA, jak wykazać biorównoważność w stosunku do Concerta. Dane te wykazały, że produkty zawierające chlorowodorek metylofenidatu ER są biorównoważne w stosunku do Concerta, w oparciu o zrozumienie przez FDA, w tym czasie, w jaki sposób farmakokinetyka Concerta przyczyniła się do skuteczności terapeutycznej.

Czy inne generyczne wersje leków ADHD na rynku budzą podobne obawy?

W chwili obecnej nie ma dowodów na to, że inne leki generyczne w tej klasie budzą podobne obawy. FDA będzie kontynuować monitorowanie wszystkich leków generycznych i wszystkich produktów na rynku, i z zadowoleniem przyjmuje wszelkie informacje od społeczeństwa na temat działania leków i wszelkich działań niepożądanych.

Czy generyczny chlorowodorek metylofenidatu ER wytwarzany przez Mallinckrodt lub UCB/Kremers Urban (dawniej Kudco) zostanie wycofany z rynku lub odzyskany podczas postępowania w sprawie wycofania produktu z rynku?

FDA proponuje wycofanie zatwierdzenia produktów Mallinckrodt i UCB/Kremers, ponieważ sponsorzy nie wykazali, że ich produkty są biorównoważne w stosunku do produktu Concerta zgodnie ze zmienionymi zaleceniami przedstawionymi w projekcie wytycznych dla przemysłu.

Podczas trwania postępowania w sprawie wycofania, produkty Mallinckrodt i Kremers są nadal zatwierdzone i mogą być przepisywane, ale nie są zalecane jako automatycznie zastępowalne dla Concerta. Jeśli FDA wycofuje zatwierdzenie produktu, nie może on już być wprowadzony na rynek. FDA niedawno zatwierdziła generyczną wersję Concerta sponsorowaną przez Mylan Pharmaceuticals.

Czy FDA zamierza dalej badać generyczne produkty metylofenidatu chlorowodorku ER?

FDA i zainteresowane strony określiły badanie generycznych tabletek metylofenidatu chlorowodorku ER jako priorytet. W ramach inicjatywy Generic Drug User Fee Amendments of 2012 regulatory science, FDA zleciła dwa badania: badanie biorównoważności u zdrowych dorosłych ochotników badające produkt Mallinckrodt, które rozpoczęło się w październiku 2014 r. i zostało zakończone, oraz badanie farmakokinetyczne i farmakodynamiczne u dzieci z ADHD, które rozpoczęło się w październiku 2014 r. i ma się zakończyć do września 2017 r. W zakończonym badaniu biorównoważności stwierdzono, że produkt firmy Mallinckrodt nie spełnia kryteriów biorównoważności w stosunku do produktu Concerta.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *