Więcej zastosowań dla lewetiracetamu

10 grudnia 2002 – Trzy badania przedstawione 9 grudnia na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Padaczkowego sugerują nowe zastosowania lewetiracetamu (Keppra). Badanie fazy IV wykazało, że lewetyracetam jest tak samo skuteczny i bezpieczny w warunkach społecznych, jak w kontrolowanym badaniu fazy III, wspierając jego zastosowanie jako terapii dodatkowej w napadach częściowych. Inne badanie sugeruje, że może być stosowany jako monoterapia i może być również skuteczny w napadach uogólnionych. A trzecie badanie sugeruje, że korzyści te mogą być rozszerzone na dzieci młodsze niż dwa lata.

“Lewetyracetam jest ważnym dodatkiem do terapeutycznego armamentarium padaczki” – piszą Martha J. Morrell z Columbia Prsebyterian Medical Center w Nowym Jorku i współpracownicy. “

W badaniu KEEPER, IV fazy, prospektywnym, otwartym, prowadzonym w społeczności lokalnej, udział wzięło 1030 dorosłych z napadami częściowymi, z których 269 (26,1%) przerwało badanie, w tym 13,5% z powodu działań niepożądanych. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi były senność, zawroty głowy, osłabienie i ból głowy, które w większości miały nasilenie łagodne do umiarkowanego. Nie stwierdzono zmiany masy ciała podczas leczenia.

“Lewetyracetam jest dobrze tolerowany i może być uważany za lek przeciwpadaczkowy o neutralnej masie ciała” – piszą autorzy.

Ponad połowa pacjentów miała redukcję napadów o co najmniej 50%, a u około jednej trzeciej nastąpiła 100% redukcja napadów. W podgrupie pacjentów w wieku 65 lat lub starszych 40% miało 100% redukcję napadów, a 76,9% miało redukcję napadów o co najmniej 50%.

Drugie badanie, z Duke University w Durham w Karolinie Północnej, wykazało, że lewetyracetam może być skuteczną monoterapią.

“Lewetyracetam jest skuteczny jako monoterapia w napadach częściowych” – piszą Aatif M. Husain i współpracownicy. “Może być również przydatny w różnych pierwotnie uogólnionych padaczkach.”

Z ponad 300 pacjentów otrzymujących lewetyracetam, 21 stosowało go jako monoterapię padaczki, w tym 18 z napadami częściowymi z lub bez wtórnego uogólnienia, dwóch z młodzieńczą padaczką monokloniczną i jeden z dziecięcą padaczką nieobecności. W dawkach od 500 mg do 3000 mg, u 20 pacjentów napady nie występowały od czasu rozpoczęcia stosowania lewetyracetamu. Dwóch pacjentów skarżyło się na sedację, która nie była wystarczająco ciężka, aby uzasadnić przerwanie leczenia, i nie zgłaszano innych działań niepożądanych.

Przegląd retrospektywny dokumentacji dokonany przez Minnesota Epilepsy Group w St. Paul wykazał, że lewetyracetam może być rozważany jako lek przeciwdrgawkowy pierwszego rzutu u pacjentów w wieku poniżej dwóch lat.

“Lekarzom czasami trudno jest określić, jakie leki należy rozważyć u noworodków i niemowląt z padaczką, ponieważ większość opcji nie została jeszcze przebadana klinicznie w tej grupie wiekowej” – mówi w komunikacie prasowym główny autor badania, dr Michael D. Frost. “Niektóre z dzieci biorących udział w tym badaniu otrzymały lek Keppra jako pierwszy lek przeciwpadaczkowy. Wydaje się, że jest to lek bezpieczny, łatwy w podawaniu i poprawia kontrolę napadów.”

Przegląd rejestrów zidentyfikował 22 pacjentów, ośmiu chłopców i 14 dziewczynek, w wieku od dwóch dni do 22 miesięcy (średni wiek, 15 miesięcy), kiedy rozpoczęli leczenie lewetyracetamem. Dawki początkowe wynosiły od 10,4 mg/kg/dobę do 27,7 mg/kg/dobę doustnie (mediana dawki, 18,1 mg/kg), z maksymalnymi dawkami od 15 mg/kg/dobę do 144 mg/kg/dobę (mediana maksymalnej dawki, 61,25 mg/kg) po kilku dniach do sześciu tygodni. Dwóch pacjentów utraciło prawo do obserwacji, sześciu otrzymywało preparat Keppra w monoterapii, czterech otrzymywało preparat Keppra jako pierwszy lek przeciwpadaczkowy, a sześciu pacjentów otrzymywało preparat Keppra jako drugi lek przeciwpadaczkowy.

Z 20 pacjentów otrzymujących preparat Keppra, u 12 nastąpiło zmniejszenie liczby napadów o ponad 50%, u sześciu zmniejszenie liczby napadów o ponad 90%, a czterech pacjentów było wolnych od napadów. Działania niepożądane w postaci niewielkiego zwiększenia nadpobudliwości lub senności i zmęczenia były minimalne i nie były związane z dawką ani nie zależały od szybkości miareczkowania. Działania niepożądane doprowadziły do przerwania leczenia u jednego pacjenta.

“Chociaż większe, kontrolowane badanie byłoby wartościowe, nasze wyniki pokazały, że Keppra jest najwyraźniej bezpieczna, łatwo podawana i utrzymywana w celu poprawy kontroli napadów w tej grupie wiekowej” – mówi Frost.

American Epilepsy Society Annual Meeting: Plakaty: 2.200, 2.190. Przedstawione 9 grudnia 2002.

Reviewed by Gary D. Vogin, MD

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *